Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

GALR. Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 396

0Adina Chirilă
 • Observații despre uzul locuțiunii conjuncționale dar și în limba română actuală
 • On the use of dar și [but also] in current Romanian
Diacronia, 15, A2042022pdf.ro
pdf.en
0Marcela CiorteaGramatica limbii române în veșminte noiSJRS, 4, 199-2092021pdf
html
0Mihaela Miron FuleaDespre relațiile sintacticeAOU, XXXII (1), 115-1282021pdf
html
1Adnana Boioc Apintei, Ștefania CosteaWhen a veni ‘come’ becomes a fi ‘be’. A veni ‘come’ as a copulative verb in RomaniaRRL, LXV (2)2020pdf
html
0Alexandru NicolaeGrammaticalization as Pattern Formation: Romanian Auxiliaries from a Diachronic Romance PerspectiveRRL, LXV (4), 395-4222020pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca. Cărarea împărăţiei şi Cuvinte vii. Structuri analitice la nivel de flexiune şi la nivel sintacticAUS, 34 (1), 35-512020pdf
html
0Ștefan GăitănaruThe reorganization of the direct and indirect objects in Romanian languageDICE, XVII (2), 272020pdf
html
0Constantin-Georgel StoicaRomanian language in preparing and evaluating studentsDICE, XVI (1), 912019pdf
0Iulia Barbu-ComaromiAspecte privind elementele introductive ale discursului raportat în presa anului 1918AUS, 32 (1), 1212019pdf
html
0Laura GramaThe complex predicate with aspectual operator in the Romanian language within the current journalistic discourse. Case studyJRLS, 18, 811-8172019pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Adelina Patricia BăilăUniqueness in the Romanian syntaxJRLS, 15, 6982018pdf
html
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Anamaria Bianca Teușdea TonțAdjective pronominale interogative și relative ca proadjective – o certitudine?DR, s.n., XXIII (1), 902018pdf
1Andreea-Teodora Terțea IndoleanDe la substantivizarea în limbajul primar la substantivizarea în metalimbajDR, s.n., XXIII (1), 792018pdf
1Blanca CroitorOn Pseudoclefts, Specificational Sentences, and Agreement in RomanianRRL, LXIII (3), 297-3132018pdf
html
0Corina PopaThe discoursive projection of the European community imaginaryCCI, 5, 1832018pdf
html
0Cristina BocoșSistematizarea substantivelor masculine neologice compuse tematic cu man/men în DOOM1 și în DOOM2. Dificultăți ortografice, ortoepice și morfologiceDR, s.n., XXIII (1), 272018pdf
0Elena BoștenaruThe infinitive phrase - a controversy with stylistic valueJRLS, 14, 349-3552018pdf
0Elena BoștenaruContragerile gerunziale – între controversă și retorismJRLS, 15, 6052018pdf
html
1Emilia KelemenTheoretical Delimitations in the Syntax of the ImperativeStudia UBB, LXIII (3), 1432018html
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
0Ionela GușatuQualia and the prepositional phraseCCI, 5, 1082018pdf
html
1Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
1Irina DincăPronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ în limba română actuală şi în limba arabă modernă standard – o abordare contrastivăAUT, LVI, 211-2202018pdf
2Mihaela SecrieruStructuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoreticăPhil. Jass., XIV (1), 107-1192018pdf
0Roxana PașcaFuck – de la disfemism la cvasieufemismBSLR, XXVII, 1112018pdf
0Ștefan GăitănaruL’allocuteur déictique dans le discours: le vocatif et l’impératifDICE, XV (1), 552018pdf
0Ștefan GăitănaruLe système de la quantification en roumainDICE, XV (2), 149-1602018pdf
html
0Adelina Patricia BăilăA grammatical classification of the object in Romanian languageJRLS, 12, 418-4262017pdf
html
1Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte morfosintactice ale romglezeiDindelegan, 3992017
0Alina GioroceanuCuvântul și partea de propozițieCIL2016/L, 2092017pdf
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Clara CăpățînăConjunctivul în limba română şi echivalenţe ale acestuia în limba croatăSIL6, 573-5812017pdf
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Daiana FelecanAspecte pragmalingvistice în limbajul criticii stilistice televizate. Studiu de cazStoichițoiu Ichim, 91-1272017pdf
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
0Felicia VrânceanuParticularități ale organizării sintactico-semantice a enunțului în Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza: coordonarea implicităPhil. Jass., XIII (2), 1552017pdf
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
1Ioan-Mircea FarcașModalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşeanFD, XXXVI, 17-252017pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuArticulat sau nearticulat? Câteva probleme legate de DOOMDindelegan, 4812017
0Ioana Vintilă-RădulescuProlegomene la Punctuaţia limbii româneSIL6, 647-6552017pdf
1Ion GiurgeaOn the interpretation of ad-verbal locativesSIL6, 507-5192017pdf
0Irina Nicula Paraschiv
 • Note asupra unor realizări ale obiectului direct în limba veche
 • Some notes on the realizations of the direct object in the old language
Diacronia, 6, A902017pdf.ro
pdf.en
0Luminița Hoarță CărăușuMijloace de realizare a modalizării în discursul mediatic românesc actual. Studiu de cazALIL, LVII, 2252017pdf
html
0Margareta Manu Magda
 • Interjecția în texte vechi românești
 • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
2Margareta Manu MagdaGramatică și pragmatică. Un studiu de caz: interjecția Doamne! în limba românăDindelegan, 2632017
1Margareta Manu MagdaApelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba românăICONN 4, 8632017pdf
html
1Melania RoibuO nominalizare (puțin) „altfel”: autonimiaDindelegan, 3472017
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruConsiderații despre structura predicatului în limba românăChivu, 263-2802017
0Ștefan GăitănaruPrincipiul ordinii clasiale în limbăSIL6, 496-5062017pdf
0Ștefan GăitănaruThe statute of the possessive pronoun in Romanian languageLDMD, 5, 17-222017pdf
html
0Adina DumitruAspecte ale acordului în grupul nominalGăitănaru, 1672016
1Adrian ChircuOptativul în sfera conjunctivului, în scrisori românești din veacurile al XVI-lea și al XVII-leaDR, s.n., XXI (2), 2412016pdf
html
2Alexandra CornilescuInterpreting Tense in Supine ClausesAOU, XXVII (2), 2172016pdf
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
0Alina-Maria UngureanuPronumele personale nedeterminative în limbile română și englezăGăitănaru, 3632016
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
2Blanca CroitorDublarea sintactică în limba română din perspectivă tipologicăLR, LXV (1), 612016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Carmen Mîrzea VasileNotes sur un type particulier d’adverbes en roumain : (zise) răstit ‘dit-il d’un ton brusque’, (merge) șchiopătat ‘(il marche) en boitant’CILPR2013/4, 325-3332016pdf
html
0Cipriana Elena PeicaTradition vs modernity in (Romanian) grammatical synonymy and homonymyCCI, 4, 112-1252016pdf
html
0Claudia LeahIndirect object with preposition or prepositional objectCCI, 4, 400-4072016pdf
html
0Cristina BocoșSpecificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)Găitănaru, 1082016
0Cristina Bocoș, Diana Maria RomanOn the tense of ‘present’ infinitives in RomanianGIDNI, 3, 996-10062016pdf
html
1Cristina Corla HanțCâteva considerații privind regimul de acuzativ al prepoziției contraLRM, XXVI (1-2)2016pdf
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
1Diana Maria RomanOpposition groups relative vs absolute categories in RomanianCCI, 4, 245-2522016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
3Diana-Maria RomanNumărul numeralului românesc, o categorie deictică D. 1. de tip lexico-semantic, și implicațiile sale în ceea ce privește acordul paradigmatic și sintagmaticGăitănaru, 3352016
1Doina ButiurcăInserția numeralului în limbajele specializateStudia UPM, 20, 552016pdf
html
1Elena SiminiciucL’état de grammaticalisation des formes colloquiales o fi du mode présomptif roumain. Regard diachroniqueSL, 62016pdf
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
0Florina-Maria BăcilăOmonimia și analiza gramaticală: subiectulAUT, LIV, 772016pdf
0G. G. NeamțuLa position structurale et le statut casuel du possessif roumain al dans la coordinationSL, 62016pdf
0G. G. NeamțuObservații privind reprezentarea în schemă structurală a dublării posesive în coordonareGăitănaru, 3202016
1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
0Isabela NedelcuLa relation de l’infinitif avec le sujet en ancien roumainCILPR2013/4, 335-3462016pdf
html
0Iuliana MatișThe adjective – a new approach in modern Romanian grammar worksGIDNI, 3, 528-5382016pdf
html
4Ligia Stela FloreaIntroduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chapitre de grammaire romaneDR, s.n., XXI (2), 137-1552016pdf
html
1Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanÎn legătură cu funcțiile sintactice ale unor numeraleGăitănaru, 1742016
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruPredicatul modal în limba românăAOU, XXVII (2), 3632016pdf
0Ștefan GăitănaruClasificarea flexionară a substantivelor în limba românăFelecan, 140-1472016
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
1Adrian ChircuUn tipar locuțional adverbial în limba veche: pre scurt, în lin, cu blândVariația, 1, 112015pdf
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArticol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor propriiNeamțu, 1682015pdf
0Alexandra Sorina IliescuApelative neconvenționale noi în discursul politico-publicistic actualICONN 3, 1902015pdf
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
0Alina Gioroceanu, Vali Ileana NițăExpresii ale duratei în procedura penalăCIL2015/L, 1212015pdf
0Alina Maria UngureanuTypes of Numerals in English and RomanianELI, 17, 672015pdf
0Alina ReșceanuOn amount relative clauses in RomanianCIL2015/L, 772015pdf
0Alina UngureanuMorphological features of the adjective in Romanian and EnglishGIDNI, 2, 325-3322015pdf
html
0Alina-Georgiana FocșineanuVariabile care modelează situația de comunicare. Studiu de caz: termeni și formule de adresare în scrisorile lui Ion CreangăPhil. Jass., XI (2), 852015pdf
1Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
0Anamaria Preda, Vlad PredaCollocations with NICI and their equivalents in EnglishLDMD, 3, 928-9362015pdf
html
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
2Blanca CroitorOscilaţia între masculin şi neutru la unele substantive neologiceLR, LXIV (4), 487-4972015pdf
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
1Carolina PopușoiStructuri afective organizate cu prepoziţia pentru în limba românăVariația, 1, 1232015pdf
0Cipriana-Elena PeicaCâteva consideraţii asupra construcţiilor reflexive în limba românăEITM, 6, 278-2922015pdf
html
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
0Cristina Corla HanțObservations regarding the status of the preposition “a” in RomanianJRLS, 6, 500-5042015pdf
html
0Cristina Corla HanțA problematic structure: “în juru-mi”GIDNI, 2, 559-5652015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservații privind anularea regimului prepozițional în limba română – structura împotriva meaVariația, 1, 312015pdf
0Cristina Corla-HanțSubiectul construit prepoziţional în limba românăPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
1Cristinel SavaComplementizatorii compuşi în limba română. Posibile interpretăriLR, LXIV (3), 3672015pdf
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
2Daiana CuibusArticolul – de la morfem la determinantCSP, II, 141-1492015pdf
0Daiana CuibusNote asupra determinării toponimelor în limba românăICONN 3, 4682015pdf
0Daiana CuibusPredicatul complex – dinspre inovaţie spre tradiţieNeamțu, 1942015pdf
2Daiana Felecan
 • Modalități lingvistice de adresare convenționale vs neconvenționale. (Formule de salut vechi și noi în limba română)
 • Conventional vs unconventional linguistic means of address. (Old and new greetings in Romanian)
Diacronia, 1, A42015pdf.ro
pdf.en
0Daiana Felecan, Nicolae FelecanCazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. NeamțuNeamțu, 263-2732015pdf
1Daniela GheltofanDespre conectorii (logico-) discursivi ai contextului antonimic din limbile rusă și românăAUT, LIII, 792015pdf
1Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
1Florina-Maria BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: verbulAUT, LIII, 612015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsideraţii privind omonimia morfemelor în limba românăPhil. Ban., IX (1), 672015pdf
1Frédéric Torterat, Cristiana Papahagi, Veronica Manole, Tijana Ašić, Veran Stanojević, Slavko StanojčićQuelques représentations des dimensions macro-syntaxique et discursive dans les grammaires (langues romanes et slaves)SL, 5, 15-492015pdf
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
0Gabriela-Florentina BîrsanSome morphological peculiarities of the text Albina (ms. BAR 1357). The verbLDMD, 3, 806-8192015pdf
html
0Georgiana PîrvulețApoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașatVariația, 1, 1132015pdf
1Ioana Vintilă-RădulescuPunctuația în GBLR: virgula și semnele echivalenteNeamțu, 6182015pdf
5Ion GiurgeaTypes of Exclamative Clauses in RomanianRRL, LX (1)2015pdf
html
5Ion GiurgeaExclamativele în română și alte limbi romaniceSIL5, 2642015pdf
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Ionuț PomianConcepţia lui G. G. Neamțu despre Predicatul nominalNeamțu, 5402015pdf
1Ionuț-Valentin RomanGrupul sintactic și sintagma. Două unități?Neamțu, 5632015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
6Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
0Larisa BulaiThe future indicative paradigm in Romanian language of the 16th, 17th, 18th centuries and nowadaysGIDNI, 2, 546-5542015pdf
html
0Lizica Mihuț„Dedublarea” complementului directPhil. Ban., IX (1), 1892015pdf
0Lizica MihuțGeneza unei idei… predicativeNeamțu, 4292015pdf
0Lizica Mihuț, Anca StoenescuSome Issues Regarding the Subject – Predicate RelationshipSIL5, 2972015pdf
1Luminița ChioreanConectorii adverbiali. Practica analizei instrucţionaleNeamțu, 1242015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintacticeNeamțu, 358-3752015pdf
3Margareta Manu MagdaUn caz de eterogenitate lingvistică: enunţul incident în limba română vecheSIL5, 2832015pdf
0Maria Vulișici AlexandrescuConsiderații pe marginea pro-formelorNeamțu, 6652015pdf
0Maria-Laura RusControversial aspects of predicative verbsGIDNI, 2, 404-4092015pdf
html
0Mariana Gherghina CălinFuncții discursive ale demonstrativului de apropiere în textele oraleVariația, 2, 752015pdf
0Melania DumaRelaționare și linearizare: în afară că/în afară de/în afaraNeamțu, 236-2482015pdf
0Mihaela GheorgheNotă sintactică despre construcţiile pseudo-relative în limba românăNeamțu, 332-3372015pdf
0Mihaela SecrieruG. G. Neamţu şi Predicatul în limba românăNeamțu, 580-5882015pdf
0Nora-Sabina MărceanNiveluri de interpretare a relației cauzaleNeamțu, 4102015pdf
0Olivia-Cristina RusuLanguage functions in a comparative classification of interjections. Potential benefits to their translationJRLS, 6, 920-9302015pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
0Sorin Gheorghe SuciuElipsă și context coşerian în Moşii lui CaragialeEITM, 6, 254-2622015pdf
html
1Valeria Guțu RomaloArticolul – două secole de istorieNeamțu, 3402015pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
4Veronica Ana VlasinCâteva consideraţii asupra statutului morfologic al locuţiunilor prepoziţionale cu genitivulNeamțu, 6452015pdf
0Viorel HodișÎnsuși, Însăși ...Neamțu, 376-3892015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
 • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
 • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruContextul diagnostic al substantivului în limba românăNeamțu, 317-3232015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
23Rodica Nagy (coord.)Dicționar de analiză a discursuluiInstitutul European2015
0Adina DumitruAbout a Specious Direct Object Doubling in RomanianELI, 14, 702014pdf
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
1Adriana DănilăIpostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalisticDiacronie–sincronie, II, 592014pdf
7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
3Alexandru Nicolae, Alexandra CornilescuClassifying pronouns: The view from RomanianBWPL, XVI (1)2014pdf
html
0Alina GioroceanuDeontic marks in the text of criminal procedureGIDNI, 1, 598-6042014pdf
html
0Alina-Mihaela TigăuThe Two-object Construction in Romanian and in GermanKompl. Arg., 85-1422014html
0Anamaria PredaOn the supplementary predicativeGIDNI, 1, 845-8532014pdf
html
0Anamaria PredaRealizarea adjectivală a circumstanţialelorDiacronie–sincronie, I, 1852014pdf
1Anca StoenescuPredicatul şi modalizatorii. O controversăPhil. Ban., VIII (2), 692014pdf
0Carolina PopușoiAspecte ale calcului de regim verbal cazual nerecomandat în limba română din BasarabiaLRM, XXIV (4), 1122014pdf
0Cecilia Căpățînă, Anamaria PredaObservaţii asupra colocaţiilor verbului a daDiacronie–sincronie, II, 2672014pdf
0Cătălina MărănducDefiniţia lexicografică modernă a cuvintelor relaţionaleDiacronie–sincronie, II, 3452014pdf
0Dora VăetușDiscurs raportat în CazaniiDiacronie–sincronie, I, 3292014pdf
0Edeltraud Winkler, Eleonora BoldojarInnere Objekte – ein deutsch-rumänischer VergleichKompl. Arg., 145-1942014html
1Gabriela Adam, Veronica Ana VlasinStructuri restrictive în dialectul dacoromânSID15, 72014pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
1Gabriela-Violeta AdamParticipiul - termen condiționant al predicativului suplimentarDR, s.n., XIX (2), 133-1402014pdf
html
1Ileana BaciuTowards a Typology of Resultative Constructions: A Romanian PerspectiveKompl. Arg., 197-2262014html
1Ion GiurgeaRomanian AL and the syntax of case headsBWPL, XVI (2)2014pdf
html
0Iuliana BoboacăThe Contextualization of Communication through DeixisELI, 14, 442014pdf
0Iuliana-Valentina BoboacăThe proper deontical modalization in Old RomanianCCI, 3, 657-6642014pdf
html
1Kristel ProostDitransitive transfer constructions and their prepositional variants in German and Romanian: An empirical surveyKompl. Arg., 19-842014html
0Larisa BulaiSythetic vs. analytical in Romanian and English verbal structures. Diachronical constrastive research upon the old languageCCI, 3, 846-8562014pdf
html
0Larisa BulaiThe Bible from Bucharest versus King James’ Holy BibleLDMD, 2, 500-5072014pdf
html
1Lilia ȚâmbalăExpresii semantice ale perfectului simplu în psaltirea Bibliei de la BucureştiDiacronie–sincronie, I, 3132014pdf
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
2Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
2Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmaticeAUI, LX, 512014pdf
2Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
2Margareta Manu MagdaForme de exprimare a modalităţii alocutive în graiurile populareSID15, 2132014pdf
0Maria-Alina Tocilă PintiliiParticularităţi ale dezacordului în cadrul comunicării conflictuale din discursul televizual actualAUI, LX, 3312014pdf
4Mihaela IonescuNegaţia în limba română şi ciclul lui JespersenDiacronie–sincronie, I, 1212014pdf
0Mihaela Tănase-DogaruDefining “incorporation” with bare singulars in RomanianBWPL, XVI (1)2014pdf
html
1Mădălina NaidinoaiaAspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctivDiacronie–sincronie, I, 1392014pdf
1Raluca SinuTraducerea numelor proprii în subtitlurile sitcom-urilor americane: o problemă culturalăDiacronie–sincronie, II, 1852014pdf
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
2Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
1Roxana Dincă, Valentina CojocaruEvoluţia lui „dacă e” şi „dacă ceva”către statutul de marcatori discursiviDiacronie–sincronie, II, 812014pdf
1Rozalia ColciarIdentitate şi alteritate în discursul narativ oralSID15, 712014pdf
0Ruxandra Cosma, Stefan EngelbergSubjektsätze als alternative Argumentrealisierungen im Deutschen und RumänischenKompl. Arg., 339-4202014html
0Susan Schlotthauer, Gisela Zifonun, Ruxandra CosmaVerbale und nominale Infinitive – Strukturelle Eigenschaften und Funktion als SubjektKompl. Arg., 253-2822014html
1Violeta LeuDiferenţe de gen în uzul diminutivelor în emisiuni româneşti de divertismentDiacronie–sincronie, II, 1092014pdf
0Ștefan GăitănaruPoliteness Strategies in Romanian. Linguistic and Pragmatic AspectsELI, 14, 17-232014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
41Daiana FelecanPragmatica numelui și a numirii neconvenționale
De la paradigme teoretice la practici discursive
Editura Mega, Editura Argonaut2014
0Florina BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: elementul predicativ suplimentarAUT, LI-LII, 132013-2014pdf
html
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
0Adina DumitruAspects of Agreement in the Noun GroupELI, 12, 292013pdf
html
0Alexandru DîrulVarietatea de opoziţii „acoperite” de antiteza negaţie-afirmaţieBLM, 14, 362013pdf
html
0Alexandru Laurențiu CohalAspecte stilistice şi sintactice ale gerunziului din unele naraţiuni oraleAUI, LIX, 201-2152013pdf
1Alexandru MardaleRomanian complex adnominal prepositional phrases. The example of de-phrasesBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Angela IconaruLe factitif en roumain et en français. Approche contrastiveELI, 13, 3682013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
0Constantin ManeaRemarks on Intensification and Comparison in Romanian and EnglishELI, 13, 432013pdf
html
0Cătălina MărănducGramatica Academiei, ediţiile din 2005–2008, moment de referinţă în sincronizarea terminologică LR, LXII (4), 441-4502013pdf
html
1Cătălina MărănducContinuitate şi sincronizare terminologică în Gramatica Academiei, ediţiile din 2005−2008Metafore migr.2013pdf
html
2Daiana FelecanNume proprii şi denominaţii propriale, între monovalenţă şi polifonie. (Abordare pragmalingvistică)EITM, 5, 306-3162013pdf
html
1Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
3Gabriela BirișVerbe de cogniţie cu potenţial de pragmaticalizareTradiție/inovație2013pdf
html
2Ionuț PomianObservații pe marginea conceptelor sintactice de procaz și profuncție în sintaxa limbii româneDR, s.n., XVIII (2), 120-1312013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
2Irina Nicula ParaschivThe Romanian Verbs of Perception vedea and auzi. Between Direct and Indirect PerceptionRRL, LVIII (3), 313-3272013pdf
html
2Isabela NedelcuLe sujet de l’infinitif en roumainRRL, LVIII (1), 41-542013pdf
html
1Luminiţa ChioreanDespre conectorii textuali. Cu referire la adverbEITM, 5, 295-3052013pdf
html
0Mihaela GăitănaruDouble Subordinated Adverbials in RomanianELI, 12, 342013pdf
html
1Mihaela Tănase DogaruOn the Two Types of Cardinal-Noun Constructions in RomanianRRL, LVIII (2), 179-1872013pdf
html
1Ovidiu Adrian EnacacheArgumentative Strategies in Cuvînt de îngropare vechiului Ştefan voevod, domnul Moldovei, ce s’a numit «mare» pentru marile vrednicii şi vitejii ale saleTDR, V, 267-2742013pdf
html
0Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (II)DR, s.n., XVIII (2), 132-1372013pdf
html
0Veronica Cristina NedelcuThe Consequence of the Pragmalingvistic Perspective on the Description of Adverbs FunctioningAOU, XXIV (1), 52-602013pdf
html
2Ximena-Iulia BarbuVerbe dicendi secundare în latină și în românăFD, XXXII, 23-362013pdf
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
0Ștefan GăitănaruPossessive and Secondary Objects – New Syntactic Positions?ELI, 12, 402013pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderations upon the lexico-grammatical class of the numeralLDMD, 1, 57-622013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Adina DumitruAspects of the Possesive Object in Spoken RomanianELI, 11, 522012pdf
html
2Adrian ChircuÎntre predicativul suplimentar şi circumstanţialul opoziţional. Observaţii asupra locuţiunii prepoziţionale pe post deDirecții, I, 612012pdf
1Alain KihmOld French and Romanian Declensions from a Word And Paradigm Perspective and the Notion of “Default Syncretism”RRL, LVII (1), 3-342012pdf
html
1Alexandru MardaleAspects de la saillance linguistique en roumain (2)AUB, LXI, 71-842012pdf
html
4Alexandru MardaleDespre conceptul de salienţă lingvistică şi căror fenomene le corespunde în limba românăDirecții, I, 1472012pdf
1Anca-Patricia StoenescuO perspectivă didactic-funcţionalăPhil. Ban., VI (1), 102-1152012pdf
html
0Angela IconaruLes sources d’ambiguité dans les petites annoncesELI, 11, 852012pdf
html
3Camelia StanSintaxa documentelor româneşti de la Muntele Athos: probleme şi rezultate LR, LXI (3), 387-3922012pdf
html
2Carmen DuraRhetoric of religious discourse in The Metropolitan Bartolomeu Anania’s sermonsTDR, IV, 211-2192012pdf
html
1Carmen Mîrzea VasileGrupuri nominale neprepoziţionale cu valoare adverbialăDirecții, I, 1572012pdf
2Carolina PopușoiNici un/nici o vs niciun/nicio în frazeologieLR, LXI (1), 81-902012pdf
html
0Cecilia Căpățînă, Anamaria PredaRealizări locuţionale ale unor funcţii sintacticeDirecții, I, 512012pdf
2Cecilia-Mihaela PopescuLe futur, le présomptif et le conditionnel dans le systhème verbal du roumain. Hypothèses et hypostasesDirecții, I, 1992012pdf
0Constantin ManeaRemarks on the Passive Voice in English and RomanianSGC, 18, 54-732012pdf
html
1Cristinel Sava„Conjuncţia compusă” ca (...) săDirecții, I, 2192012pdf
2Daiana FelecanPragmatica actului de numire personală neconvenţionalăCCI, 2, 1042-10502012pdf
html
5Daiana FelecanAntroponime cu valoare generică în limba românăDirecții, II, 792012pdf
1Dana ManeaModalitate şi negaţie în limba română contemporanăDirecții, I, 1392012pdf
1Delia Ambrosie, Andreea Cristina Luca, Irina-Ştefania VaidaImprecatory values in the Psalms?TDR, IV, 279-2922012pdf
html
1Florina BăcilăDin nou despre derivatele cu prefixul NE- în lirica lui Traian DorzAUT, L, 1152012pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganSintagma partitivă în limba vecheDirecții, I, 1892012pdf
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
0Ion BărbuțăNote privind nivelul structurii informaționale al enunțuluiPhilM, LIV (1-2), 82-902012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
0Iuliana BoboacăThe Complex Verbal Predicate in Romanian LanguageELI, 11, 302012pdf
html
5Liliana Florina Cojocaru AndronacheDinamica adaptării grafice a anglicismelor în presa românească şi italianăDirecții, II, 72012pdf
1Luminița Hoarță-CărăușuAspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-leaPhil. Jass., VIII (1), 9-182012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuEin Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)TDR, IV, 131-1372012pdf
html
2Maria AldeaValori ale mărcilor explicative în Lexiconul de la Buda (1825)Direcții, I, 3052012pdf
1Marina Rădulescu SalaGramatică şi ortografie: Despre pronumele de politeţeDirecții, I, 2092012pdf
0Mihaela GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: The Adverbial of Reason and the Adverbial Clause of ReasonELI, 11, 562012pdf
html
1Mihaela Miron-FuleaReflexive Constructions: Theoretical Aspects and Suggestions for ApplicationAOU, XXIII (1), 65-802012pdf
html
0Mihaela Tănase-DogaruDespre cardinalele „adjectivale” şi cele „nominale” în limba românăDirecții, I, 2572012pdf
0Raluca BrăescuAdjectivul „vechi”. Un adjectiv polifuncţionalDirecții, I, 432012pdf
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
5Rodica Zafiu„Particula” -şi: între intensificare şi indefinireDirecții, I, 2772012pdf
1Roxana-Magdalena DincăParticularităţi semantico-sintactice ale verbului a păreaDirecții, I, 1072012pdf
0Sorinela Gheorghe OlteanuGrammatical Structures in Antim Ivireanu’s DidahiiELI, 11, 712012pdf
html
2Valentin RomanFenomenalizări ale omonimiei și ambiguității sintactice (I)DR, s.n., XVII (1), 682012pdf
html
4Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Prezentul şi viitorul indicativuluiCCI, 2, 975-9842012pdf
html
1Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Perfectul indicativuluiStudia UPM, 13, 642012pdf
html
1Veronica ManoleFormas pronominais de tratamento: Uma análise comparativa português / romenoStudia UBB, LVII (1), 2372012
0Ștefan GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: Expressing the Purpose at Sentence and Complex Sentence LevelELI, 11, 612012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
0Alina PădureanSubstantivele individuale şi colective. Perspectivă contrastivă româno-germanăPhil. Ban., V (2), 113-1202011pdf
html
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Anca-Patricia StoenescuInadecvări terminologice în gramatica limbii române actualePhil. Ban., V (2), 40-442011pdf
html
1Cristina Radu-GoleaGramatica termenilor cromatici româneştiStudia UPM, 11, 1262011pdf
html
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
3Isabela NedelcuL’infinitif introduit par de en roumainRRL, LVI (4), 403-4192011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
1Luminița ChioreanOperatori de tip conotativ. Construcţii cu predicativ suplimentarStudia UPM, 11, 422011pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectualTDR, III, 95-1002011pdf
html
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
2Mihaela GheorgheInfinitival Relative ClausesRRL, LVI (4), 393-4012011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
1Rodica MarianCând, cum, unde în DA și DLR. Semantică și retoricăDR, s.n., XVI (2), 1382011pdf
html
1Simina-Maria TerianComplementul secundar – o poziţie sintactică problematică în GALRStudia UPM, 11, 1392011pdf
html
0Sorinela Gheorghe OlteanuTemporal deixis in Antim Ivireanu’s workELI, 8, 982011pdf
html
3Valentin RomanComplement indirect datival, atribut pronominal datival sau… complement posesiv?AUT, XLIX, 832011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
2Adrian ChircuConstrucţii complexe cu EPS şi construcţii derivate de la sintagme cu EPSControverse, I, 212010pdf
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
1Attila ImreThe above-over meanings of the Romanian deasupraCCI, 1, 333-3432010pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
1Carmen Mîrzea VasileObservaţii despre topica adverbelor de mod în limba românăControverse, I, 1012010pdf
2Dana ManeaAspecte ale realizării adjuncţilor în româna contemporanăControverse, I, 932010pdf
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
2Elena DragoșNote asupra enunțului ca unitate comunicativăDR, s.n., XV (1), 112010pdf
html
1Gabriela DomideComplementul predicativ al obiectului (CPO) și predicativul suplimentar (PS). Controverse și interpretăriDR, s.n., XV (1), 712010pdf
html
1Ionuț GeanăDin nou despre prepoziţiile semilexicaleControverse, I, 752010pdf
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
1Isabela NedelcuObservaţii asupra numelor (uni)relaţionaleControverse, I, 1212010pdf
2Iulia TămașOpinii și soluții în cercetarea tradițională a elipseiDR, s.n., XV (2), 150-1642010pdf
html
2Karla LupșanInterkulturelle Kommunikation und Übersetzung: Der Artikelgebrauch im deutsch-rumänischen VergleichTBG, 7, 952010pdf
html
2Luminița ChioreanPredicația semantică & operator conotativ. Abordare descriptivă a construcțiilor cu predicativ suplimentarDR, s.n., XV (1), 572010pdf
html
4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
1Margareta Manu Magda„Bârfe, zvonuri, mondenéle” (aspecte privind sursele cunoaşterii şi mărcile lor lingvistice în talk-show-ul românesc)Controverse, II, 1092010pdf
3Maria Vulișici AlexandrescuDespre proforme în GALRDR, s.n., XV (1), 182010pdf
html
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
1Melania DumaCircumstanțialele exceptive, opozative și cumulative în GALRDR, s.n., XV (1), 822010pdf
html
1Melitta SzathmaryCâteva consideraţii asupra construcţiei adverb + de + adjectivControverse, I, 1672010pdf
1Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uță BărbulescuLe macroacte testamentaire roumain du XVIIe siecle dans l’espace européen. Stéréotypie et innovationDICE, VII (1), 652010pdf
html
0Monica Huțanu, Ana-Maria PopMoțiunea ocazională la substantivele animate. Câteva aspecteAUT, XLVIII, 1882010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
1Oana Adriana RageaSensul procedural al conectorilor pragmatici concesivi deşi şi totuşiControverse, II, 2792010pdf
0Raluca BrăescuAdjectivul în construcţii detaşateControverse, I, 132010pdf
21Rodica ZafiuEthos, Pathos și Logos în textul prediciiTDR, II, 27-382010pdf
html
2Simina-Maria DanConsiderații privind tratarea complementului secundar în GALRDR, s.n., XV (1), 482010pdf
html
0Traian Marius TămagăThe Specific Features of the Voice among Other Grammatical Categories of the VerbELI, 6, 1212010pdf
html
0Valerica SporișAdjectivul în GALR. Studiu de cazDR, s.n., XV (1), 242010pdf
html
2Viorela-Valentina DimaInterpretarea temporală a participiului adnominalControverse, I, 612010pdf
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileCe înseamnă adverb de mod?LR, LVIII (2), 238-2472009pdf
html
9Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
1Dana ManeaCircumstanţiale contrase – circumstanţiale reduseLR, LVIII (2), 221-2292009pdf
html
0Gabriela BirișThe Adverb undeva in Contemporary Romanian LanguageSCOL, II (1-2), 1022009pdf
html
5Ionuț PomianStilul funcțional electronicDR, s.n., XIV (2), 139-1502009pdf
html
0Iuliana StanciuRepetitive Syntactic StructuresELI, 5 (1), 722009pdf
html
1Luana-Codruța TurcuInterferențe gramaticaleDR, s.n., XIV (1), 712009pdf
html
3Luminiţa ChioreanAdnotări la gramatica predicativului suplimentar. Descriere relaționalăEITM, 3, 614-6182009pdf
html
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuAspecte ale problematicii circumstanțialuluiTDR, I, 415-4272009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintacticePhil. Jass., V (2), 35-462009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuDistorsionări verbale şi nonverbale în exprimarea acordului şi dezacordului în româna vorbită actualăDistorsionări, 179-1902009pdf
html
3Margareta Manu MagdaUn alocutiv pragmatizat în limba română: „Mamă!”LR, LVIII (2), 230-2372009pdf
html
1Oana Magdalena CenacDespre valorile prepoziţiei de în limba românăAUG/XXIV, II, 2312009pdf
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
0Simion RăchișanIntegratorii sintagmatici supraordonatori/subordonatoriDR, s.n., XIV (2), 151-1652009pdf
html
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
3Cornel VîlcuPreliminarii teoretice la analiza gramaticală în proiectul SIASTRO: nivelul sintagmaticDR, s.n., XIII (2), 117-1262008pdf
html
4Dana NiculescuRomanian Possessive Dative – The Limits of the StructureRRL, LIII (4), 485-5152008pdf
html
2Dina VîlcuConceptul de relație în opera gramaticală a lui D.D. BrașoveanuDR, s.n., XIII (2), 127-1352008pdf
html
1Ioan MilicăNote privind unele construcţii condiţionale (I)AUI, LIV, 139-1472008pdf
0Ion BărbuțăCategoria modalităţii în limba românăRLSL, L (3-4), 582008pdf
1Laura IonicăThe Lexis of Quantitative Structures in the Written Press: Figures of SpeechSCOL, I (1-2), 1332008pdf
html
3Sanda Cherata, Manuela MihăescuModele formale de reprezentare a informațiilor lexicale și terminologice în Proiectul SIASTRODR, s.n., XIII (2), 151-1692008pdf
html
1Silvia PitiriciuPrepoziția – aspecte de morfologie funcționalăAUT, XLVI, 196-2012008pdf
html
1Anne Abeillé, Annie Delaveau, Danièle GodardLa Grande Grammaire du français : principes de constructionRRL, LII (4), 419-4362007pdf
html
0Elena DănilăElemente de sinonimie sintactică în limba românăAUI, LIII, 1432007
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
0Luminița Hoarță-CărăușuNoua ediție a Gramaticii limbii române, Editura Academiei, versus vechea ediție a Gramaticii limbii române, Editura Academiei – opinii, ipoteze, soluții, interpretăriAUI, LIII, 1292007
0Mihaela GăitănaruL’évolution du neutre roumainELI, 3 (1), 1442007pdf
html
3Raluca BrăescuDespre atributul categorial sau falsa apoziţie neizolatăDindelegan2007pdf
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
2Gabriela DomideNominalizarea și implicațiile relaționale (cu aplicare la elementul predicativ suplimentar)DR, s.n., XI-XII, 1872006-2007pdf
html
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
1Gabriela Pană DindeleganGALR, a Starting Point in Comparative and Typological Research on RomanianRRL, LI (1), 125-1422006pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuMărci verbale şi nonverbale ale dezacordului în româna vorbită actualăAUI, LII, 19-242006pdf
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].