Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Grupul sintactic și sintagma. Două unități?

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 563
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The syntactic phrase and the syntagm – two distinct syntactic units?]
This paper aims to present a false terminological dichotomy (syntagm vs phrase), emphasizing on the binary structure of the syntagm, as opposed to the phrase, a group of more than two terms, but separable into syntagms, too.
Cuvinte-cheie:
  • sintagmă, grup sintactic, unitate relațională, relatem, funcție
  • syntagm, phrase, relational unit, function
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
138D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
2D. D. DrașoveanuRelația – dimensiunea esențială a sintagmeiCL, XXII (2), 1551977
1Sorin StatiStructura propozițieiSCL, XIV (2), 1531963
1C. SăteanuSintagma, cea mai mică unitate relaționalăCL, VI (2), 3591961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: