Declarație de etică

1. Autorii

Lista de autori va include toți cercetătorii care au avut o contribuție semnificativă la cercetarea, sinteza și elaborarea textului propus spre publicare. Alți contributori importanți pot fi menționați în secțiunea Mulțumiri, alături de sursele de finanțare prezentate în text.

În cadrul procesului editorial, Revista este reprezentată exclusiv de către editori, iar autorii – acolo unde sînt doi sau mai mulți – doar de către primul autor. Acesta este cel care trimite Revistei adresa sa de corespondență, cel care semnează documentele legale și cel care își asumă toate responsabilitățile față de Revistă.

De asemenea, primului autor îi revine și responsabilitatea de a se asigura că toți co-autorii au fost incluși în text și că aceștia au citit și acceptat versiunea finală a textului.

2. Confidențialitate

Atît manuscrisele, cît și întreaga corespondență cu autorii și referenții sînt tratate de către editori cu titlu confidențial. Autorii și referenții de asemenea au responsabilitatea de a trata în același fel corespondența cu Revista, între ei și față de terțe părți. Mesajele dinspre editori cu privire la manuscrise, rapoartele referenților și orice alte materiale confidențiale nu pot fi postate pe nici un website sau publicate în vreun alt fel, fără permisiunea prealabilă a editorilor, indiferent dacă textul trimis este, în cele din urmă, acceptat sau nu spre publicare. Același lucru este valabil pentru conținutul propriu-zis al oricărui manuscris, din momentul în care acesta a fost propus spre publicare și pînă în momentul acceptării sau refuzării sale de către editori.

În vederea desfășurării unui proces de selecție corect și de cea mai înaltă calitate, editorii asigură confidențialitatea, în ceea ce-i privește, și recomandă, atît referenților, cît și autorilor, evitarea oricăror tentații și tentative de a afla identitatea celuilalt. Comunicarea dinspre autor (cu privire la orice chestiune care se referă la Revistă, la procedurile aplicate sau la orice altă specie de informații în legătură cu publicarea, și care privește în mod direct pe autor) se face exclusiv cu editorii, prin intermediul acestui site. Toate mesajele sînt păstrate și rămîn disponibile ambelor părți, chiar și după publicarea textului.

3. Drepturi de autor și Plagiat

Deținerea drepturilor de publicare a textelor precum și a oricăror alte materiale (planșe, grafice, tabele) constituie o obligație a autorilor. Pe parcursul procesului editorial, autorii trebuie să completeze o declarație (pdf) care certifică faptul că textul prezentat spre publicare Revistei „Diacronia” le aparține, nu a mai fost publicat și nici nu se află în curs de publicare altundeva.

Orice material provenind dintr-o lucrare deja publicată trebuie marcat în mod riguros, integral și absolut de semnele citării, citarea sursei fiind la fel de imperioasă.

Orice refolosire a oricărui material aparținînd autorului trebuie însoțită de o trimitere către sursă (de la care, în prealabil, s-a obținut acceptul folosirii respectivului material). În situația în care copyright-ul aparține editorului, iar nu autorului, este necesar acceptul în scris al celui dintîi.

Referenții sînt îndemnați să fie atenți la orice formă de plagiat și să informeze editorii atunci cînd există o astfel de suspiciune.

Se respinge orice material identificat ce nesupunîndu-se acestor cerințe. În cazul în care, după publicarea unui text, se dovedește că acesta conține elemente de plagiat, editorul va contacta instituția de care aparține autorul și agențiile finanțatoare, și va publica online o declarație cu privire la textul în discuție, luînd act de plagiat și trimițînd la materialul plagiat. Totodată, articolul conținînd un plagiat va fi marcat ca atare, pe fiecare pagină a fișierului pdf. În caz de plagiat extins, textul poate fi retras de către editori.

4. Alte probleme de etică

Textul se respinge imediat în cazul în care:

  • conține elemente de plagiat;
  • contravine principiilor morale fundamentale ale societății;
  • conține orice fel de atac la persoană;
  • se află în oricare etapă care are în vedere publicarea sa în alt loc.

Autorii au responsabilitatea de a informa cu promptitudine Revista dacă descoperă o eroare semnificativă sau o neconcordanță în text, atît pe parcursul procesului editorial cît și după publicare. În ultima situație, autorul are obligația de a coopera cu editorii în vederea retragerii textului sau a adăugării unei erate, în funcție de gravitatea erorii.