Despre Revistă

Revista „Diacronia” își propune să devină un spațiu al dezbaterii în domeniul științelor umaniste, cu deosebire în ariile lingvisticii diacronice (fonetică și dialectologie istorică, gramatică istorică, etimologie, onomasiologie, semasiologie), filologiei, sociolingvisticii, traductologiei, lingvisticii corpusurilor, paremiologiei și antropologiei.

Prin trăsătura fundamentală de a urmări devenirea, cea care generează atributele vastitate, profunzime și exhaustivitate, perspectiva comparativ-istorică asupra dinamicii realităților lingvistice, sociale și mentalitare constituie modalitatea optimă de acces către procesele și esența acestor realități și a devenirii umane și sociale.

De aceea, perspectivele și proiecțiile din domeniul științelor umaniste menționate se încearcă a fi consolidate prin invitarea la dezbatere a cercetătorilor care se plasează în domenii de graniță sau care își desfășoară activitățile mai degrabă în zone de interdisciplinaritate, fiind specialiști de marcă în domenii umaniste precum lingvistica, filologia și istoria, dar care valorifică în mod competent teorii, ipoteze și elemente de metodă aparținînd unor științe capabile de a furniza baze teoretico-metodologice (biologie, genetică, fizică).

Alături de promovarea scrierilor aparținînd cercetătorilor consacrați și celor în formare, și pe lîngă facilitarea accesului tuturor la rezultatele celor mai recente cercetări în domeniile menționate, Revista își propune să participe la facilitarea comunicării din cadrul lumii academice umaniste.

Stimulînd cercetarea din domeniile lingvisticii istorice și filologiei, „Diacronia” este o revistă on-line care are în vedere dezvoltarea unei concepții care să aibă în nucleul ei perspectiva evolutivă. Ca forum de dezbatere, Revista se preocupă cu aflarea, distribuirea și valorificarea cunoștințelor și proceselor din științele umaniste, de inovațiile metodologice și de instrumentar cu care acestea operează, precum și de studierea și modelarea implicațiilor de ordin social și mentalitar, pe care curentele din gîndirea contemporană le au asupra evoluției societății umane.

Fiind atentă la evoluțiile din domeniile antropologiei, sociologiei, biblisticii, biologiei și fizicii, Revista „Diacronia” încearcă să acopere o varietate de teme privitoare la diferitele aspecte ale evoluției sociale și cognitive, care au implicații asupra lingvisticii sau prin care lingvistica poate contribui la cercetările și progresul cunoașterii din alte domenii. Din acest motiv, Revista publică lucrări teoretice și teoretico-aplicative – elaborate din perspectivă diacronică – din domeniile lingvisticii și filologiei, dar și din domeniile învecinate sau conexe acestora.

Revista caută a găzdui contribuții valoroase, venite din partea tuturor categoriilor de cercetători, singura cerință fundamentală fiind aceea a existenței – ca filon central – a perspectivei diacronice.