Baza de date „Diacronia” (BDD)

Revista „Diacronia” oferă o bază de date cuprinzînd informații bibliografice și bibliometrice, și versiuni integrale în format pdf ale unor articole și cărți din domeniile de interes ale Revistei.
Baza de date „Diacronia” conține texte preluate ca atare din felurite tipuri de publicații. Preluarea s-a făcut fie întrucît respectivele texte nu intră sub incidența drepturilor de autor, fie întrucît cei care dețin respectivele drepturi au consimțit să beneficieze de această cale de creștere a posibilităților de răspîndire a acelor texte.
Întrucît apariția acelor texte a fost posibilă numai ca urmare a asumării lor – sub toate aspectele posibile – de către autori și de către Editurile care le-au publicat, este implicit faptul că Baza de Date „Diacronia” preia textele întocmai și le difuzează, fără a opera vreun fel de modificare în texte și, desigur, fără a avea vreo răspundere în ceea ce privește conținutul lor.
Baza de date detectează automat citări între textele indexate:
38287 articole din 92 reviste și 116 volume colective (însumînd 18139 citări),
862 cărți (însumînd 25288 citări și 273 recenzii).
Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Editurile și autorii pot contribui la îmbunătățirea bazei de date prin trimiterea de reviste, articole și cărți de specialitate (în format pdf, doc, etc.) în varianta integrală.
Materialele vor fi folosite pentru identificarea referințelor către alte texte și a citărilor dinspre alte texte.
În lipsa obiecțiilor exprimate de către deținătorii drepturilor de autor, alături de cuvinte-cheie, rezumate, și recenzii, Revista va oferi și textele complete în format pdf.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Cele mai citate cărți
394Valeria Guțu Romalo (coord.), GALR
343Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii
243August Scriban, Dicționaru limbii românești
229Sextil Pușcariu, Limba română
228Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române
223Mioara Avram, Gramatica pentru toți
214Hariton Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch
213Dumitru Irimia, Gramatica limbii române
209Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească
208Ovid Densusianu, Istoria limbii române
202Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri
199Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.), Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea
199Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare
198Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale