Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica limbii române

Autor:
ISBN:9734610414
Editura:Editura Polirom
Locul:Iaşi
Anul:

Coperta:

Gramatica limbii române

Citări la această publicație: 213

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
1Gabriela Violeta AdamDocumentarea conținuturilor semantice redate interjecțional în Atlasul lingvistic român IIDR, s.n., XXV (2), 1612020pdf
html
0Jukka HavuLas formas imperfectivas y perfectivas del verbo románico, estabilidad y cambioQR, VIII (1), 632020pdf
0Adina Boarescu BeciuThe controversial grammatical category of determinationJRLS, 18, 891-8972019pdf
0Elena BoștenaruControversial issues in the grammer of the Romanian language. Syntagmatic agreement vs. paradigmatic agreementJRLS, 16, 1417-14242019pdf
html
1Mihaela SecrieruStudiu lingvistic asupra exprimării noţiunii de posesie în limba română (cu privire specială asupra morfosintaxei)Phil. Jass., XV (1), 137-1492019pdf
html
1Mihaela SecrieruApoziția – noi taxinomii structurale. Abordare descriptiv-teoreticăDR, s.n., XXIV (2), 1552019pdf
html
1Rozalia ColciarApoziția ecuativă și valorile ei semantico-pragmatice în textul dialectalDR, s.n., XXIV (2), 1472019pdf
html
0Ana VrăjitoruArticolul definirii în portugheză şi română. Analiză pe baza erorilor comise de vorbitorii portughezi în limba română scrisăClas. mod., 269-2862018pdf
html
0Cipriana-Elena PeicaO pledoarie pentru o gramatică oficială a limbii româneAUS, 30 (1), 49-532018pdf
0Elena BoștenaruContragerile gerunziale – între controversă și retorismJRLS, 15, 6052018pdf
html
0Florina-Maria BăcilăDerivate cu prefixul prea- integrate în numele divinității în poezia lui Traian DorzPhil. Ban., XII (1), 63-822018pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliare relaționale: adverbele calitative CA, DE, DREPTDR, s.n., XXIII (1), 72018pdf
0Lavinia Dălălău NastaArticolul şi categoria gramaticală a determinării – între afirmare şi negareClas. mod., 159-1682018pdf
html
0Magdalena IurescuEchivalenţe ale timpurilor prezumtivului românesc în limba italianăAUS, 30 (1), 233-2452018pdf
0Manuela MarganFrom modality to gramaticalization in Romanian and EnglishGIDNI, 5, 1522018pdf
html
2Mihaela SecrieruStructuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoreticăPhil. Jass., XIV (1), 107-1192018pdf
0Nicolae FelecanProbleme de sintaxă în gramatica lui Ioan Piuariu-MolnarPhil. Ban., XII (1), 143-1512018pdf
0Reka SubaAspects of translating terminologyGIDNI, 5, 342018pdf
html
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Felicia VrânceanuParticularități ale organizării sintactico-semantice a enunțului în Codul Penal al lui Alexandru Ioan Cuza: coordonarea implicităPhil. Jass., XIII (2), 1552017pdf
1Fernando Sánchez MiretElisión de la /l/ del artículo en dos hablantes de rumanoDindelegan, 3592017
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul „divin” și categoria gramaticală a comparației în poezia lui Traian DorzStoichițoiu Ichim, 21-302017pdf
0G. G. NeamțuCîteva considerații pe marginea căderii în dizgrație a opoziției propoziție vs frazăChivu, 426-4372017
1Magdalena IurescuValori temporal-aspectuale ale imperfectului în română şi italianăAUS, 28 (1)2017pdf
html
0Marcela CiorteaRelation and/or predicative object in a syntagm by EminescuGIDNI, 4, 193-2002017pdf
html
0Monica BorșMistakes, tendencies and influences in contemporary RomanianLDMD, 5, 194-2012017pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderații despre structura predicatului în limba românăChivu, 263-2802017
0Adina DumitruAspecte ale acordului în grupul nominalGăitănaru, 1672016
0Alina-Maria UngureanuPronumele personale nedeterminative în limbile română și englezăGăitănaru, 3632016
0Alina-Paula NeamțuSome observations regarding the approach of non-finite verbal forms in Romanian handbooksLDMD, 4, 303-3172016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
0Cecilia CăpățânăObservații asupra unor aspecte deviante ale locuțiunilorGăitănaru, 1362016
0Cipriana Elena PeicaTradition vs modernity in (Romanian) grammatical synonymy and homonymyCCI, 4, 112-1252016pdf
html
0Cipriana Elena PeicaApposition and incidence – two syntactic (non) relationships!?GIDNI, 3, 947-9542016pdf
html
0Claudia LeahIndirect object with preposition or prepositional objectCCI, 4, 400-4072016pdf
html
0Claudia LeahTo be – from lexical meanings to syntactical functionsGIDNI, 3, 815-8312016pdf
html
0Diana Maria RomanThe materialization and non-materialization of the same members of the specific grammatical categories upon conversion with regards to pronouns vs pronominal adjectivesCCI, 4, 253-2602016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
4Ligia Stela FloreaIntroduction: optatif et types de phrase. Réécrire un chapitre de grammaire romaneDR, s.n., XXI (2), 137-1552016pdf
html
0Magdalena IurescuThe concept of aspect in Romanian specialty worksGIDNI, 3, 502-5152016pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanÎn legătură cu funcțiile sintactice ale unor numeraleGăitănaru, 1742016
0Valerica SporișDin terminologia sintactică: sintaxem și sintemGăitănaru, 3512016
0Ștefan Găitănaru
  • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
  • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Ștefan GăitănaruPredicatul modal în limba românăAOU, XXVII (2), 3632016pdf
2Adela DrăguțoiuPrincipiul unicităţii funcţiilor sintactice în grupul nominal. Câteva adnotăriNeamțu, 220-2262015pdf
1Alina-Mihaela Pricop, Emilian PricopLinguistic considerations on some aspects of terminology used in the study of certain hymenopteraGIDNI, 2, 566-5782015pdf
html
1Anamaria PredaObservații asupra subordonatei concesiveVariația, 1, 1332015pdf
0Anda-Elena MoldovanArgumentative strategies in the Caragialian political discourseJRLS, 6, 1268-12712015pdf
html
0Cipriana-Elena Macaveiu-PeicaConvenţional/ neconvenţional în cadrul câtorva particularităţi etimologice, semiotice, semantice și morfosintactice ale numelor de persoane în limba românăICONN 3, 2882015pdf
0Cipriana-Elena PeicaCâteva consideraţii asupra construcţiilor reflexive în limba românăEITM, 6, 278-2922015pdf
html
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
1Claudia LeahComplexitatea diatezei în limba românăEITM, 6, 248-2532015pdf
html
0Cristina Corla HanțObservations regarding the status of the preposition “a” in RomanianJRLS, 6, 500-5042015pdf
html
0Cristina Corla-HanțSubiectul construit prepoziţional în limba românăPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Daiana Felecan, Nicolae FelecanCazurile gramaticale românești – perspectiva G. G. NeamțuNeamțu, 263-2732015pdf
1Daniela GheltofanDespre conectorii (logico-) discursivi ai contextului antonimic din limbile rusă și românăAUT, LIII, 792015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsideraţii privind omonimia morfemelor în limba românăPhil. Ban., IX (1), 672015pdf
0Gabriela Violeta AdamAuxiliarul predicativ – termen condiționant al predicativului suplimentarNeamțu, 472015pdf
3Ionuț PomianFuncțiile sintactice „interne” – o certitudine?DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Larisa BulaiThe future indicative paradigm in Romanian language of the 16th, 17th, 18th centuries and nowadaysGIDNI, 2, 546-5542015pdf
html
0Lizica Mihuț, Anca StoenescuSome Issues Regarding the Subject – Predicate RelationshipSIL5, 2972015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintacticeNeamțu, 358-3752015pdf
0Nicoleta NeșuPremise de filosofia limbajului în didactica limbilor străine. Cazul – studiu de cazVariația, 1, 792015pdf
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanStructura semantico-sintactică a lexemelor pe şi laLRM, XXV (1-2), 3182015pdf
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
0Teodora GhivirigăWhen the author is absent: the use of passive forms in a corpus of Romanian texts on economicsGIDNI, 2, 369-3782015pdf
html
1Valeria Guțu RomaloArticolul – două secole de istorieNeamțu, 3402015pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
0Adela NovacVerbul pronominal în funcţie de verb semiauxiliar și semicopulativLRM, XXIV (2), 1032014pdf
1Adela NovacSubiectul, un tip special de complement, din perspectiva sintaxei moderneDiacronie–sincronie, I, 1492014pdf
0Adina DumitruAbout a Specious Direct Object Doubling in RomanianELI, 14, 702014pdf
0Alina GioroceanuThe etymon. Short considerationsLDMD, 2, 446-4512014pdf
html
0Alina Maria Ungureanu (Tisoaică)Types of syntactic groups in Dimitrie Bolintineanu’s worksGIDNI, 1, 835-8442014pdf
html
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Anamaria PredaOn the supplementary predicativeGIDNI, 1, 845-8532014pdf
html
0Anda-Elena MoldovanStratégies du comique dans la pièce O scrisoare pierdutăELI, 14, 942014pdf
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 383-4002014pdf
4Elena Adela DrăguțoiuCâteva observații privind unicitatea în sintaxăDR, s.n., XIX (2), 141-1522014pdf
html
0Florina-Maria BăcilăValori stilistice ale superlativului în lirica lui Traian DorzPhil. Ban., VIII (2), 1052014pdf
0Iuliana BoboacăThe Contextualization of Communication through DeixisELI, 14, 442014pdf
0Larisa BulaiSythetic vs. analytical in Romanian and English verbal structures. Diachronical constrastive research upon the old languageCCI, 3, 846-8562014pdf
html
0Larisa BulaiThe Bible from Bucharest versus King James’ Holy BibleLDMD, 2, 500-5072014pdf
html
0Laura RusTransitivity as verbal inherent featureCCI, 3, 556-5622014pdf
html
1Louis Begioni, Ștefan GencărăuLes implications de la culture métalinguistique dans l’apprentissage des langues étrangèresStudia UBB, LIX (3), 1912014html
2Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmaticeAUI, LX, 512014pdf
0Violeta BercaruTransitivité directe et indirecte dans la poétique de George Bacovia. Le symbole hypersémantique e l’antisymboleELI, 14, 1202014pdf
2Dumitru IrimiaStudii eminescieneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Adina DumitruAspects of Agreement in the Noun GroupELI, 12, 292013pdf
html
0Alexandru Laurențiu CohalAspecte stilistice şi sintactice ale gerunziului din unele naraţiuni oraleAUI, LIX, 201-2152013pdf
0Anca-Patricia StoenescuRaportul dintre subiect şi predicat. Concepţia lui Lazăr ŞăineanuPhil. Ban., VII (1), 25-292013pdf
html
1Eugen MunteanuIn memoriam D. Irimia. O evocareDiaspora cult.2013pdf
html
0Florența-Eugenia VonicaThe Adverb in the Contemporary Romanian Language. Current Aspects and TendenciesELI, 12, 832013pdf
html
3Gabriela BirișVerbe de cogniţie cu potenţial de pragmaticalizareTradiție/inovație2013pdf
html
0Gheorghe PopaOn the necessity of compiling an associative dictionary of the Romanian languageLDMD, 1, 80-872013pdf
html
0Gheorghe Popa, Lilia TrincaUnele consideraţii privind conceptul de „dicţionar asociativ al limbii române”PhilM, LV (3-4), 64-752013pdf
html
1Lucia CiforLa dispariţia unui mare eminescolog: DUMITRU IRIMIADiaspora cult.2013pdf
html
0Mihaela GăitănaruDouble Subordinated Adverbials in RomanianELI, 12, 342013pdf
html
1Ruxandra NechiforNevoia de a vedea și de a proiecta în romanul Orbitor de Mircea CărtărescuMunteanu, 461-4772013pdf
0Tatiana BarbaneagraValorile timpurilor verbale şi distincţia deictic / nondeictic în limba românăBLM, 14, 522013pdf
html
2Vasile BahnaruLimba prozei lui Spiridon Vangheli – caracteristici funcţional-stilisticePhilM, LV (5-6), 92013pdf
html
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
0Ștefan GăitănaruPossessive and Secondary Objects – New Syntactic Positions?ELI, 12, 402013pdf
html
0Ștefan GăitănaruConsiderations upon the lexico-grammatical class of the numeralLDMD, 1, 57-622013pdf
html
0Constantin ManeaRemarks on the Passive Voice in English and RomanianSGC, 18, 54-732012pdf
html
1Cristina Radu-GoleaEchivalenţa semantică dintre un numeral şi un substantiv, în limba românăStudia UPM, 13, 1822012pdf
html
1Delia Ambrosie, Andreea Cristina Luca, Irina-Ştefania VaidaImprecatory values in the Psalms?TDR, IV, 279-2922012pdf
html
2Ingmar SöhrmanLes valeurs possessives et localisatrices du génitif roumain et des prépositions de, de la et din – et de la juxtaposition dans une perspective romaneDR, s.n., XVII (1), 262012pdf
html
0Ion BărbuțăNote privind semantica şi sintaxa părţilor de propoziţieBLM, 13, 32012pdf
html
0Iuliana BoboacăThe Complex Verbal Predicate in Romanian LanguageELI, 11, 302012pdf
html
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
4Valerica SporișValenţe semantico-stilistice ale timpurilor verbale în limba română. Prezentul şi viitorul indicativuluiCCI, 2, 975-9842012pdf
html
1Alina-Paula NemţuţOmonimie şi ambiguitate la formele verbale nepersonale româneştiPhil. Jass., VII (2), 213-2322011pdf
html
1Anca-Patricia StoenescuInadecvări terminologice în gramatica limbii române actualePhil. Ban., V (2), 40-442011pdf
html
1Cristina Radu-GoleaGramatica termenilor cromatici româneştiStudia UPM, 11, 1262011pdf
html
1Florina-Maria BăcilăSuperlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzAUT, XLIX, 692011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
1Luminița ChioreanOperatori de tip conotativ. Construcţii cu predicativ suplimentarStudia UPM, 11, 422011pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectualTDR, III, 95-1002011pdf
html
0Natalia ButmalaiRepere cu privire la definirea conceptului de „stare”PhilM, LIII (1-2), 1342011pdf
html
3Valentin RomanComplement indirect datival, atribut pronominal datival sau… complement posesiv?AUT, XLIX, 832011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Alexandru MeteaAtribut pronominal anticipat sau complement posesiv?AUT, XLVIII, 1962010pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
0Elena ConstantinoviciCategoria diatezei în lumina cercetărilor recenteBLM, 11, 512010pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf
1Gabriela DomideComplementul predicativ al obiectului (CPO) și predicativul suplimentar (PS). Controverse și interpretăriDR, s.n., XV (1), 712010pdf
html
1George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
0Ion BărbuțăStratificarea semantico-pragmatică a enunţului din limba românăBLM, 11, 122010pdf
html
0Ionuț PomianThe Semantic and Syntactic Relation between Subject and Predicate in Some Atypical StructuresELI, 6, 842010pdf
html
0Lizuca Mihuț, Bianca MiuțaPropoziţia – o unitate de bază a sintaxei – între cele două ediţii ale Gramaticii limbii românePhil. Ban., IV (2), 26-382010pdf
html
2Luminița ChioreanPredicația semantică & operator conotativ. Abordare descriptivă a construcțiilor cu predicativ suplimentarDR, s.n., XV (1), 572010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuPragmatische Funktionen des Pronomens im aktuellen rumanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VI (2), 31-402010pdf
html
1Melania DumaCircumstanțialele exceptive, opozative și cumulative în GALRDR, s.n., XV (1), 822010pdf
html
0Mioara KozakÎnalt – structuri discursive nominale în poezia eminescianăLRM, XX (5-6), 982010pdf
1Mirela-Ioana BorchinPropoziţiile imbricatePhil. Ban., IV (1), 93-1102010pdf
html
0Monica Huțanu, Ana-Maria PopMoțiunea ocazională la substantivele animate. Câteva aspecteAUT, XLVIII, 1882010pdf
html
1Nicolae Felecan, Daiana FelecanCu privire la unele complemente (necircumstanțiale)DR, s.n., XV (1), 352010pdf
html
1Oana Adriana RageaSensul procedural al conectorilor pragmatici concesivi deşi şi totuşiControverse, II, 2792010pdf
0Olga Șișcanu-BozComportamentul gramatical al adverbelor în limba românăBLM, 11, 165-1692010pdf
html
0Olga Șișcanu-BozConsiderente privind caracterul eterogen al adverbului în limba românăPhilM, LII (3-4), 862010pdf
html
0Valerica SporișAdjectivul în GALR. Studiu de cazDR, s.n., XV (1), 242010pdf
html
0Valerica SporișAspecte privind relaţia adjectivului cu substantivul, verbul şi adverbulStudia UPM, 9, 1392010pdf
html
0Alina-Paula NemțuțThe Semantic Values of the Prepositions employed with the Romanian SupineSCOL, II (1-2), 1582009pdf
html
0Ana-Maria MinuțInterrelaţia sistem lexical – sistem gramatical în concepţia Profesorului Dumitru IrimiaAUI, LV, 167-1732009pdf
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
1Dorina ZaharescuA Contrastive Analysis of Proverbs Built as Phrases in English, Romanian and RussianStudia UBB, LIV (1), 752009
0Elena ConstantinoviciStructura semantică vs. structura actanţială a verbului în limba românăRLSL, LI (1-2), 632009pdf
0Gabriela BirișThe Adverb undeva in Contemporary Romanian LanguageSCOL, II (1-2), 1022009pdf
html
0Iuliana StanciuRepetitive Syntactic StructuresELI, 5 (1), 722009pdf
html
3Luminiţa ChioreanAdnotări la gramatica predicativului suplimentar. Descriere relaționalăEITM, 3, 614-6182009pdf
html
2Luminița ChioreanAdnotări la gramatica prepozițieiLRM, XIX (11-12), 812009pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuAspecte ale problematicii circumstanțialuluiTDR, I, 415-4272009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintacticePhil. Jass., V (2), 35-462009pdf
html
1Manuela MarganCâteva consideraţii asupra relaţiei timp-aspect în limbile română şi englezăPhil. Ban., III (1), 49-582009pdf
html
0Mihaela GăitănaruThe Structure and the Evolution of Romanian Irregular Verbs in Romanian LanguageELI, 5 (1), 532009pdf
html
1Mihaela Topor, Gloria Vázquez, Ana M. Fernández-MontravetaLa gramaticalización de los auxiliares del rumanoRRL, LIV (1-2), 113-1352009pdf
html
1Mirela-Ioana BorchinO sugestie de natură terminologică: potențial în loc de condiționalAUT, XLVII, 73-802009pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuLe costruzioni relative infinitive in italiano e romenoPhil. Ban., III (2), 35-452009pdf
html
0Valerica SporișRolul stilistic al articolului în limba românăStudia UPM, 8, 1092009pdf
html
0Violeta UngureanuRestricţii semantice privind transformările diatezialeRLSL, LI (1-2), 672009pdf
21Ioan MilicăExpresivitatea argouluiEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
4Mihaela GheorgheLimba română. Probleme teoretice și aplicații
O introducere în sintaxa modernă a complementelor
Editura Universității Transilvania din Brașov2009
1Arne HalvorsenSe, et ord uten innhold?Studia UBB, LIII (2), 112008
0Mioara KozakDiscurs liric eminescian. Rețele lingvistice & câmp semanticLRM, XVIII (1-2), 1632008pdf
1Nicu StejereanValori morfosintactice ale lui “ca” al calităţii. Extensiuni normativeAUI, LIV, 163-1682008pdf
0Violeta UngureanuRestricții semantice privind transformările diatezialeLRM, XVIII (11-12), 1762008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Adina Matrozi MarinThe present-day prepositions used in the romanian languageELI, 3 (1), 1962007pdf
html
1Cristinel MunteanuSugestii privind distincția dintre expresii și locuțiuniAUI, LIII, 2212007
0Delia CristeaNumeralul în unităţile frazeologice – studiu comparativ română-spaniolăRom. major.2007pdf
html
1Doina ButiurcăConsideraţii asupra raporturilor dintre semantică, logică şi ontologieEITM, 2, 193-2002007pdf
html
0Elena DănilăElemente de sinonimie sintactică în limba românăAUI, LIII, 1432007
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
0Laura RusLocuţiunile: tipuri structurale şi natură semanticăEITM, 2, 239-2432007pdf
html
1Marius PintiliiAcuzativul suspendatAUI, LIII, 1712007
3Mirela-Ioana BorchinValorile modale ale conjunctivuluiAUT, XLV, 73-922007pdf
html
0Oana CenacOld and new in the problem of the adverbialELI, 3 (1), 1282007pdf
html
2Oana Magdalena CenacObservaţii pe marginea semiadverbelor din cadrul grupului verbal din limba românăPhil. Jass., III (2), 9-122007pdf
html
3Raluca BrăescuDespre atributul categorial sau falsa apoziţie neizolatăDindelegan2007pdf
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
3Ionuț PomianModalizarea, predicativitatea și expresivitatea în construcțiile relative infinitivaleDR, s.n., XI-XII, 1932006-2007pdf
html
0Constantin-Ioan MladinDespre permanenţa unor distincţii conceptuale şi terminologice în clasificarea atributului din gramatica românească modernăELI, 2 (1), 732006pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
1Laura IonicăAspecte morfosintactice ale cantitativuluiELI, 2 (1), 572006pdf
html
0Mihaela SecrieruEin notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(∅)-OppositionPhil. Jass., II (2), 121-1352006pdf
html
0Teodora GhivirigăRegimul prepoziţiilor în traducerile documentelor europene din engleză în românăComun. intercult.2006pdf
html
0Constantin Ioan MladinProcese şi structuri sintactice “marginalizate” în sintaxa românească actuală. Consideraţii terminologice din perspectivă diacronică asupra AOU, XVI, 219-2342005pdf
html
1Constantin-Ioan MladinDin nou despre predicativitatea modurilor nepredicative în gramatica românească. Perspective monografice şi atitudini interpretativeEITM, 1, 255-2652005pdf
html
0Elena Tamba Dănilă«Vechi» şi «nou» în problema unităţilor sintactice româneşti (cu privire specială asupra substitutului)AUI, LI, 73-882005pdf
1Eugenia Arjoca-IeremiaO posibilă interpretare semantică presupoziţională a semi-adverbelor mai, măcar, şi, totELI, 1, 322005pdf
html
0Laura IonicăAspecte morfosintactice ale cantitativuluiELI, 1, 1002005pdf
html
1Marcela CiorteaGerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie CantemirFrățilă, 169-1802005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
0Rozalia Groza-ColciarImperfectul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., IX-X, 2832004-2005pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
1Anatol CiobanuO deviere de la norma literară: „superlativul excesiv”LRM, XIII (1), 332003pdf
0Dana ManeaValori contextuale ale imperfectului în limba română actualăAOU, XIV, 167-1802003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
2Ștefan GăitănaruVerbele copulative și structurile lorAspecte, II2003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
0Doina CobeţArticolul în gramaticile româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-leaALIL, XLII-XLIII, 472002-2003pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Petru Zugun„Verbe copulative” cu funcție de „nume predicative în frază” și, concomitent, de „predicate nominale incomplete”DR, s.n., V-VI, 3252000-2001pdf
html
1Rozalia Groza-ColciarPrezentul în discursul narativ al lui Max BlecherDR, s.n., V-VI, 1652000-2001pdf
html
0Silvia KriebInterjecții regente în vorbirea popularăDR, s.n., V-VI, 1872000-2001pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].