Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les implications de la culture métalinguistique dans l’apprentissage des langues étrangères

Autori:
Publicația: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LIX (3), p. 191
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Editura:Editura Presa Universitară Clujeană
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:
  • [Metalinguistic culture implications regarding the learning endeavour of a foreign language.] We are proposing several observations regarding the grammar acquisition processes within the didactics of foreign languages. The theoretical framework of our approach originates in some of the principles of the psychomechanics of language, formulated by Gustave Guillaume. According to these we are trying to approach the processes associated to the learning endeavours of a foreign language. That reference might surprise to the extent that language psychomechanics was less interested in these aspects and showed little interest in the didactics of foreign languages other than from the perspective of the functioning of linguistic mechanisms.
  • [Implicațiile culturii metalingvistice în demersurile de învățare a unei limbi străine.] Propunem câteva observații cu privire la procesele de achiziţionare a gramaticii în didactica limbilor străine. Cadrul teoretic al demersului nostru își regăsește originea în unele principii ale psihomecanicii limbajului, formulate de Gustave Guillaume, în funcție de care încercăm să abordăm procesele asociate demersurilor de învățare a unei limbi străine. Această referință ar putea să surprindă în măsura în care psihomecanica limbajului s-a interesat puțin de aceste aspecte și nu a acordat interes didacticii limbilor străine altfel decât din perspectiva funcționării mecanismelor lingvistice.
Cuvinte-cheie:
  • metalinguistic culture, grammar, foreign language didactics
  • cultură metalingvistică, gramatică, didactica limbilor străine
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

212Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: