Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

To be – from lexical meanings to syntactical functions

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 3, p. 815-831
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 7

6Mioara AvramConsiderații asupra dinamicii limbii și asupra studierii ei în româna actualăAspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
20Dumitru IrimiaMorfo-sintaxa verbului românescEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1997
99Mioara AvramAnglicismele în limba română actualăEditura Academiei1997
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: