Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme de sinonimie morfologică în limba română

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (2), p. 17-24
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Dans cet article on se propose d’analyser le problème de la synonymie morphologique en roumain, en partant de la définition de la synonymie en général, de la synonymie lexicale, en soulignant leurs rapports avec la synonymie au niveau de la morphologie. Même si n'est pas un terme propre à la morphologie, on considère que le concept de synonymie morphologique représente une réalité linguistique prouvée par nombreuse exemple qui montrent que deux ou plusieurs structures différentes de point de vue morphématique, qui soient quand même liées par l’information sémantique, peuvent transmettre la même information morphologique (catégoriale), en tenant compte du principe de la mutabilité dans le contexte.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 14

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
62Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
128Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
1Mircea SecheNote despre sinonimieCL, XXII (2), 2211977
29Alexandru Graur, Sorin Stati, Lucia WaldTratat de lingvistică generalăEditura Academiei1971
3Sorin StatiHomonymie, synonymie et équivalence en syntaxeRRL, XI (2), 1331966
5Gh. PoalelungiSinonimia gramaticalăSCL, XI (3), 6451960
1Gheorghe BulgărSinonimele în viitorul dicționar general al limbii romîneLR, VIII (2), 341959
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: