Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note despre sinonimie

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, XXII (2), p. 221
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 1

3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].