Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sinonimia și omonimia gramaticală în limba română

Autor:
Editura:Editura Cermi
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 15

1Florina-Maria BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: verbulAUT, LIII, 612015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsideraţii privind omonimia morfemelor în limba românăPhil. Ban., IX (1), 672015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsiderations on constructional homonymy in RomanianLDMD, 1, 909-9192013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Emilia OglindăAspecte ale sinonimiei gramaticaleLRM, XXII (11-12), 1312012pdf
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
0Claudia LeahTheoretical Accounts upon SynonymySCOL, III (1-2), 1432010pdf
html
4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuAspecte ale problematicii circumstanțialuluiTDR, I, 415-4272009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintacticePhil. Jass., V (2), 35-462009pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
0Florina-Maria BăcilăObservații privind tratarea omonimelor în dicționareAUT, XLIV, 452006pdf
html
0Carmen MafteiDificultăţi în traducerea construcţiilor pasive din discursul ştiinţific în limba englezăAUI, LI, 273-2822005pdf
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].