Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații privind tratarea omonimelor în dicționare

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLIV, p. 45
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Remarques sur le traitement des homonymes dans les dictionnaires] L’article se propose de relever les difficultés concernant le traitement des homonymes dans les dictionnaires, compte tenu des nombreuses connexions entre l’homonymie et les autres catégories sémantiques. On y met en discussion les critères adoptés pour la sélection des homonymes par les auteurs de quelques dictionnaires explicatifs roumains et on y énumère les types d’homonymes qui doivent être enregistrés dans les ouvrages lexicographiques.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 11

14Nicolae FelecanVocabularul limbii româneEditura Mega, Presa Universitară Clujeană2004
52Petru ZugunLexicologia limbii româneEditura Tehnopress2000
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
7Ariton VraciuLingvistică generală şi comparatăEditura Didactică și Pedagogică1980
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
87Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
1Mioara AvramDespre unitatea lexicală a cuvintelor din Dicționarul limbii române (DLR)SCL, XXII (4), 3811971
80Mircea SecheSchiță de istorie a lexicografiei române
I. De la origini până la 1880; II. De la 1880 până astăzi
Editura Științifică1966, 1969
1Andrei AvramDespre neutralizarea opozițiilor lingvisticeLR, XI (4), 3431962
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954
15Alexandru GraurEtimologie multiplăSCL, I (1), 221950

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: