“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sinonimia și omonimia gramaticală în limba română

Author:
Publisher:Editura Cermi
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 15

1Florina-Maria BăcilăProbleme ale omonimiei gramaticale: verbulAUT, LIII, 612015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsideraţii privind omonimia morfemelor în limba românăPhil. Ban., IX (1), 672015pdf
0Florina-Maria BăcilăConsiderations on constructional homonymy in RomanianLDMD, 1, 909-9192013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Emilia OglindăAspecte ale sinonimiei gramaticaleLRM, XXII (11-12), 1312012pdf
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
0Claudia LeahTheoretical Accounts upon SynonymySCOL, III (1-2), 1432010pdf
html
4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuAspecte ale problematicii circumstanțialuluiTDR, I, 415-4272009pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuFuncţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintacticePhil. Jass., V (2), 35-462009pdf
html
3Elena DănilăProbleme de sinonimie morfologică în limba românăPhil. Jass., II (2), 17-242006pdf
html
0Florina-Maria BăcilăObservații privind tratarea omonimelor în dicționareAUT, XLIV, 452006pdf
html
0Carmen MafteiDificultăţi în traducerea construcţiilor pasive din discursul ştiinţific în limba englezăAUI, LI, 273-2822005pdf
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].