“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivă

Author:
Publication: Text şi discurs religios, II, Section Retorica discursului religios, p. 269-278
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Es handelt sich, in dieser Arbeit, um ein Konzept der rumänischen Grammatik, beziehungsweise Vox oder Diathese. Dieses Konzept „bezeichnet ein Verhältnis zwischen dem mitgeteilten Geschehnis und seinen Teilnehmern; der logisch erste Teilnehmer, das Subjekt, kann Agens des Geschehnisses sein (Vox activa), Gegenstand des Geschehnisses (Vox passiva) oder Agens und Gegenstand zugleich (Vox media, einschliesslich Reflexivum)” (Coseriu, 1976: 79).
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 8

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Anabella-Gloria Niculescu-GorpinModalități de persuadare și efectul perlocuționar în discursul politicAspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
1Cătălina FrâncuCu privire la pasiv și la transformarea pasivă în limba românăLR, XXVI (4), 3271977
7Iorgu IordanNote sintacticeSCL, I (2), 2691950

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: