Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivă

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, II, Secțiunea Retorica discursului religios, p. 269-278
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Es handelt sich, in dieser Arbeit, um ein Konzept der rumänischen Grammatik, beziehungsweise Vox oder Diathese. Dieses Konzept „bezeichnet ein Verhältnis zwischen dem mitgeteilten Geschehnis und seinen Teilnehmern; der logisch erste Teilnehmer, das Subjekt, kann Agens des Geschehnisses sein (Vox activa), Gegenstand des Geschehnisses (Vox passiva) oder Agens und Gegenstand zugleich (Vox media, einschliesslich Reflexivum)” (Coseriu, 1976: 79).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 8

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Anabella-Gloria Niculescu-GorpinModalități de persuadare și efectul perlocuționar în discursul politicAspecte, II2003pdf
html
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
15Luminița Hoarță-CărăușuSinonimia și omonimia gramaticală în limba românăEditura Cermi1999
1Cătălina FrâncuCu privire la pasiv și la transformarea pasivă în limba românăLR, XXVI (4), 3271977
7Iorgu IordanNote sintacticeSCL, I (2), 2691950

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: