Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectual

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, III, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 95-100
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Such concepts as capability, possibility, necessity and obligation are expressed, in Romanian, by the so-called „modal-auxiliary” verbs: a putea, a trebui, a vrea, a fi, a avea and a veni. These verbs have some specific characteristics.It is generally accepted that the word TIME stands for the concept with which all mankind is familiar, divided into past, present and future. And, one must also underline that it is something independent of language. By TENSE we understand that correspondence between the form of the verb and our concept of time. ASPECT is the manner in which a verbal action is experienced or regarded. In Romanian, the „aspect-auxiliary” verbs are: a începe, a continua, a conteni, a isprăvi, a înceta, a sfîrşi, a termina.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
3Corneliu DimitriuExistă predicat verbal compus în limba română?ALIL, XXXIII, 1971992-1993pdf
html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: