Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The verbal semantic support at non-personal moods, a component of complex predicate with modal and aspectual operator, in Romanian grammars until 1900

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity. Section: Language and Discourse, 6, p. 524-532
ISBN:978-606-93691-3-5
Editori:Iulian Boldea
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

1Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectualTDR, III, 95-1002011pdf
html
7Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
3Corneliu DimitriuExistă predicat verbal compus în limba română?ALIL, XXXIII, 1971992-1993pdf
html
19Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
7Alexandru PhilippideGramatica elementară a limbii româneKuppermann1897
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: