Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actuale

Autor:
Editura:Editura Cermi
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 7

Recenzii la această publicație: 1

Roxana VieruAUI, LIII, 515-5172007

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].