Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Perechi sinonimice adverbiale intraenunţiale în limba română veche

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Istoria limbii române, filologie, p. 373
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Intrasentential adverbial synonym pairs in Old Romanian]
The aim of the paper is the study of adverbial synonym structures in use since the earliest attested Romanian texts (examples: “...cum [how] and în ce feliu... [in what way]”, DC, D, p. 23). Despite attempts to analyse this phenomenon (Al. Niculescu and Stela Toma), previous studies were rather general in character and focused on parts of speech such as verbs, nouns and adjectives.
Therefore, this paper will thoroughly analyse the lexical and syntactic behaviour of the adverb, which has proven to be both interesting and particular. Although such structures probably occurred due to stylistic reasons, emphasis will be laid on relevant structures as well as on the mechanisms that led to such syntagms. A diachronic approach can also help one understand the formation of phraseological units that have survived until now but which cannot be fully understood without an in-depth study.
The study of these language facts will undoubtedly facilitate a better understanding of the structure of statements, both at intersentential and intrasentential level.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 13

5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
2Adrian ChircuDespre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel LR, LXI (1), 54-602012pdf
html
4Adrian ChircuDespre mod, în „fel și chip”. Observații asupra gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, rom. ChipIpostaze, I, 572011
7Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
3Sorin StatiHomonymie, synonymie et équivalence en syntaxeRRL, XI (2), 1331966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: