Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Despre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (1), p. 54-60
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans son intervention, l’auteur se propose de suivre attentivement les comportements lexical, sémantique et grammatical du substantif fel, qui a connu, au cours des siècles, une évolution très intéressante. De simple lexème à valeur autonome et relativement bien illustrée dans les textes roumains anciens, celui-ci s’est spécialisé et nous le retrouvons, de nos jours, dans la structure de quelques lexèmes autonomes (defel ‘pas du tout’, altfel ‘autrement’, astfel ‘ainsi’), et dans celle de quelques syntagmes adverbiaux exprimant l’idée de modalité (într-un fel ‘d’une certaine manière’, în alt fel ‘différemment’ , în nici un fel ‘aucunement’ etc.), qui ont, dans chacun de ces deux cas, un rôle fonctionnel bien déterminé.
La grammaticalisation de ce mot a été facilitée, probablement, aussi par la possible présence en roumain, au commencement, d’un type de syntagmes qui a disparu, mais qui a dû être refait.
Les faits de langue analysés concernent autant l’ancien roumain que le roumain moderne, ce qui nous démontre que les lexèmes ou les syntagmes qui ont dans leur structure le nom fel ont survécu tout au long de ces années.
Cuvinte-cheie:
  • fel, defel, altfel, astfel, în altfel, în nici un fel
  • de maintes manières, pas du tout autrement, ainsi, différement, aucunement
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 12

4Adrian ChircuDespre mod, în „fel și chip”. Observații asupra gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, rom. ChipIpostaze, I, 572011
5Carmen Mîrzea VasileCe înseamnă adverb de mod?LR, LVIII (2), 238-2472009pdf
html
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
19Tamás LajosEWUR
Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen
Akadémia Kiadó1966; 1967
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: