Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Psaltirea Hurmuzaki

Autori:
ISBN:9732712120
Editura:Editura Academiei
Locul:Bucureşti
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 182

0Alice BodocEterogenitatea formantului cum în limba română vechePhil. Jass., XVII (1), 43-562021pdf
html
1Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. NumeralulPhilM, LXIII (1), 75-842021pdf
0Anca Mihaela SapoviciSoarta împrumuturilor lexicale din greacă în limba română actuală: cazul cuvintelor expresive (II)LR, LXIX (3-4), 475-4802020pdf
0Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 62, 2019). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2019LR, LXIX (2), 177-3362020pdf
0Gabriela Pană DindeleganUn exerciţiu de dezambuizare gramaticală: DE A / DE-ASCL, LXXI (2), 179-1882020pdf
0Marinușa ConstantinThe actantial structure of derived change-of-state verbs in the old Romanian language (I)DICE, XVII (1), 1212020pdf
html
0Rodica ZafiuVariante adverbiale cu formantul enclitic -a în româna actuală: normă și uzLR, LXIX (3-4), 399-4252020pdf
1Cristina FlorescuDenumirile fenomenelor atmosferice: caracteristici ale lexemelor moşteniteLR, LXVIII (2), 215-2252019pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
1Victor CelacDespre o emendare neavenită în ediţia Psaltirii Hurmuzaki (de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005)LR, LXVII (3-4), 3892018pdf
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeInversiunea auxiliarului în istroromână ‒ un fenomen păstrat din româna vecheDindelegan, 1972017
1Andreea Dinică
 • Ipostaze morfologice ale formei veri în (daco)româna veche
 • Morphological instances of veri in old (Daco-)Romanian
Diacronia, 6, A862017pdf.ro
pdf.en
1Andreea DinicăAspecte privind compunerea în secolul al XVI-leaDindelegan, 1852017
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
0Camelia UșureluMărci specializate pentru exprimarea aproximării și a impreciziei în româna vecheStoichițoiu Ichim, 322-3322017pdf
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Cristina FlorescuCodex Sturdzanus – termeni pentru fenomenele atmosfericeChivu, 245-2562017
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
0George Bogdan ȚâraDespre traducerea psalmilor din Tîlcul evangheliilorChivu, 522-5412017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
1Margareta Manu MagdaApelative asociate antroponimelor în evocarea sensului sacru vs. profan al acestora în limba românăICONN 4, 8632017pdf
html
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
1Mihaela Gheorghe
 • Construcții (pseudo)scindate în româna veche
 • (Pseudo)cleft constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A912017pdf.ro
pdf.en
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluOn binominal qualitative constructions in Old RomanianBWPL, XIX (1)2017pdf
html
0Mihaela Tănase-Dogaru, Camelia UșureluStrategies of approximation with cardinal numerals in old RomanianSIL6, 636-6462017pdf
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Roxana VieruDraghicame – un hapax legomenon în textele biblice românești?Chivu, 563-5692017
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
1Adina Chirilă
 • Pentru o istorie a punctuației românești
 • Towards a history of the Romanian punctuation
Diacronia, 3, A332016pdf.ro
pdf.en
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
3Anca Mihaela SapoviciMic glosar de cuvinte expresive de origine (neo)greacăMareș, 1902016
1Andrei AvramDespre câteva grafii în aparenţă bizare din Psaltirea HurmuzakiMareș, 332016
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
0Floarea VîrbanDespre aşa-zisele grafii duble în româna veche. Cazul grafiilor de tipul: н, нн, нрMareș, 2982016
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)PhilM, LVIII (1-2), 732016pdf
0Ioana Moldovanu-CenușăMarginalii filologice la Psaltirea de la Bălgrad (1651)Phil. Jass., XII (2), 139-1452016pdf
html
0Isabela NedelcuLa relation de l’infinitif avec le sujet en ancien roumainCILPR2013/4, 335-3462016pdf
html
0Iuliana BoboacăModalizarea epistemică propriu-zisă în limba română vecheGăitănaru, 982016
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Adina DragomirescuTwo DP Configurations for Supine-Based NounsDPs, 2462015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
0Camelia UșureluConstrucţii cauzative perifrastice în limba română veche: moduri şi timpuriAUB, LXIV, 83-912015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
0Daniela IsacPolydefinite DPs in Old RomanianDPs, 622015
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
4Emanuela Timotin, Isabela NedelcuStability and Innovation in the Use of the Infinitive in an 18th Century Translation from Italian into RomanianDVR, 251-2732015
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
 • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
 • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Floarea VîrbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (II)LR, LXIV (3), 401-4162015pdf
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
4Ion GiurgeaOn the Reanalysis of the Article al into a Genitive Marker and the Emergence of the Adnominal Dative in RomanianDVR, 69-982015
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
0Roxana VieruAspects regarding the translation of musical instruments’ names in Old Romanian biblical textsGIDNI, 2, 589-5962015pdf
html
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
 • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
 • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
2Anca Mihaela SapoviciNote etimologice: agonisi, ghiftui, paraginăLR, LXIII (1), 232014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
0Anuța-Rodica ArdeleanCâmpul lexico-semantic al numelor de plante din tradiția biblică românească. Analiză semicăExplorări, III, 39-492014pdf
5Blanca CroitorAsymmetric Coordination in Old RomanianLA, 33 (2), 4-242014pdf
html
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Cristina-Mariana Lungu-CărăbușZoonimia biblică românească. Microcâmpul denumirilor pentru animale sălbaticeExplorări, III, 1272014pdf
0Cătălina VătășescuEvoluţia lat. pomus, pomum în română şi albanezăFD, XXXIII, 1312014pdf
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
2Ion GiurgeaConstrucţia cu dublă definitudine în limba de azi şi în limba vecheDiacronie–sincronie, I, 1092014pdf
0Iuliana-Valentina BoboacăThe proper deontical modalization in Old RomanianCCI, 3, 657-6642014pdf
html
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității compuselor calchiate din vechea română literarăDiacronie–sincronie, I, 3032014pdf
1Mihaela MarinTermeni autohtoni utilizaţi în traducerile textelor bibliceLR, LXIII (3), 3572014pdf
html
0Mihaela MarinTermeni de substrat utilizați în traducerile textelor bibliceExplorări, III, 2712014pdf
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
0Ancuța-Rodica ArdeleanTermeni fitonimici neatestați în dicționare. Inventar comentatMunteanu, 147-1592013pdf
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
1Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
3Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
2Adrian ChircuDespre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel LR, LXI (1), 54-602012pdf
html
4Alexandru GaftonReflectarea tensiunii cultural / cultual în procesul de declarare a surselor textului biblic. Cazul vechilor traduceri româneştiAUI, LVIII, 127-1532012pdf
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
0Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina UngureanuInterdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum”CCI, 2, 1021-10312012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
5Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
1Eugen PavelLes sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648Syn. Roum., 7, 305-3242012pdf
html
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
1Maria Stanciu IstrateDenumiri ale miraculosului în vechea română literarăLR, LXI (3), 393-4012012pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: The Adverbial of Reason and the Adverbial Clause of ReasonELI, 11, 562012pdf
html
1Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
0Ștefan GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: Expressing the Purpose at Sentence and Complex Sentence LevelELI, 11, 612012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
6Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
3Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra limbajului figurativ din textele vechi româneştiTDR, III, 57-662011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
3Isabela NedelcuL’infinitif introduit par de en roumainRRL, LVI (4), 403-4192011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
0Ștefan GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: Expression of time at the sentence and the complex sentence levelELI, 8, 882011pdf
html
11Alexandru GaftonBiblia de la 1688. Aspecte ale traduceriiTDR, II, 49-722010pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Mihaela GăitănaruPredicative Subordinate Clause in Old RomanianELI, 6, 522010pdf
html
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 51, 2008). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2008LR, LVIII (3), 311-4542009pdf
11Gheorghe ChivuPsaltirea - de la litera la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-leaTDR, I, 37-432009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 50, 2007). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2007LR, LVII (3), 241-4162008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
2Alexandru GaftonPolivalența la nivel lexical. Un caz: v. rom. a țineaAUI, LIII, 372007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007

Recenzii la această publicație: 2

Roxana VieruAUI, LV, 186-1892009pdf
Adina ChirilăAUT, XLIV, 3112006pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].