Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Syntactic Structures in Old Romanian: Expressing the Purpose at Sentence and Complex Sentence Level

Autor:
Publicația: Language and Literature – European Landmarks of Identity, 11, p. 61
p-ISSN:1843-1577
Editura:Universitatea din Pitești
Locul:Pitești
Anul:
Rezumat:The present paper aims to grasp the way the semantic and grammatical category of purpose is expressed and the means the substitution class of the Adverbial of Purpose (noun, verb, adverb) materializes by in the 16th – 18th centuries texts.
Cuvinte-cheie:purpose, adverbial, adverbial clause
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

67Gabriela Pană Dindelegan (coord.)Gramatica de bază a limbii româneUnivers Enciclopedic Gold2010; 2016
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: