Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Gramatica limbii române vechi (1521-1780)

Autor:
Editura:Casa Editorială „Demiurg”
Locul:Iaşi
Anul:

Coperta:

Gramatica limbii române vechi (1521-1780)

Citări la această publicație: 178

0Adina Chirilă, Roxana Vieru
 • Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697
 • Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697
Diacronia, 13, A1782021pdf.ro
pdf.en
0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Liliana Soare
 • Primul text de matematică tipărit în Moldova. Elementi aritmetice arătate firești (Iași, 1795)
 • The first mathematics textbook printed in Moldavia. Elementi aritmetice arătate firești (Iași, 1795)
Diacronia, 14, A2012021pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă
 • Filipeni, 3, 8 în limba română: un caz de primat al normei
 • Philippians, 3, 8 in Romanian language: a case of primacy of norm
Diacronia, 11, A1592020pdf.ro
pdf.en
0Imola-Ágnes Farkas
 • Diacronia construcției cu complement intern în română și maghiară
 • The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian
Diacronia, 12, A1702020pdf.ro
pdf.en
0Loredana-Liliana BuzoianuPhonetic particularities in Constantin Diaconovici-Loga's paper - The ortography or good letter for the amendment of writers of the Romanian language, Buda, 1818. VocalismCCI, 6, 134-1372020pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca. Cărarea împărăţiei şi Cuvinte vii. Structuri analitice la nivel de flexiune şi la nivel sintacticAUS, 34 (1), 35-512020pdf
html
0Margareta Manu MagdaConsiderații referitoare la exprimarea cazului oblic al substantivelor feminine terminate în -că, -gă în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 379-3882020pdf
0Maria Stanciu IstrateVarlaam şi Ioasaf. Particularităţi sintactice tributare originalului slavonLR, LXIX (1), 67-772020pdf
0Carmen Livia TudorElements of Romanian historical syntax, on the basis of the translation into Romanian of the book Ithica Ieropolitica – the syntax of the sentenceJRLS, 17, 423-4322019pdf
html
0Carmen Livia TudorThe syntax of the phrase – establishing elements of Romanian historical syntax by reporting to the current Romanian languageJRLS, 18, 677-6862019pdf
1Gabriela BirișRomanian Interjections as Discourse MarkersPhil. Jass., XV (2), 192019pdf
html
1Liliana SoareInfinitivul în textele de popularizare a ştiinței traduse de Petru MaiorDragoș, 293-3052019pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Structuri inferențiale în limba română veche. Condiționalul și concesivul
 • Inferential structures in old Romanian. The conditional and the concessive
Diacronia, 9, A1312019pdf.ro
pdf.en
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
0Dana-Luminița TeleoacăPropositional patterns with “că” and “să”. Particular aspects in the Romance languagesCCI, 5, 1352018pdf
html
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Adrian ChircuObservaţii asupra adjectivelor latineşti în -abilis tălmăcite pre limbă românească de către Teodor CorbeaChivu, 135-1512017
0Ana-Maria Minuț
 • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
 • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Camelia Stan
 • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
 • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
2Emanuela TimotinParticularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763Dindelegan, 4232017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
0Isabela Nedelcu
 • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
 • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
1Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Margareta Manu Magda
 • Interjecția în texte vechi românești
 • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
1Margareta Manu MagdaElemente de oralitate în texte româneşti vechiSIL6, 715-7262017pdf
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuMărci de comparație în textele vechiDindelegan, 792017
1Ramona Cătălina CorbeanuTopica subiectului în limba română veche (secolul al XVIII-lea)Dindelegan, 1212017
0Rodica Zafiu
 • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
 • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
0Tomasz KlimkowskiAnticiparea pronominală în română – originea și evoluția fenomenuluiPhil. Jass., XIII (1), 652017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Ana-Maria MinuțNote morfologice pe marginea manuscrisului 45. Particularități semantice și gramaticale ale adjectivelorTDR, VIII, 55-632016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
0Cristina BocoșSpecificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)Găitănaru, 1082016
0Dana-Luminița TeleoacăFiguri de construcţie cu valoare stilistică în textul actual al rugăciunii creştine ortodoxePerspective, 2012016pdf
0Dana-Luminița TeleoacăStructural patterns of the verb’s argument in modern Romance languages. With reference to the underclass of psychological verbsGIDNI, 3, 468-4872016pdf
html
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
0Iuliana BoboacăModalizarea epistemică propriu-zisă în limba română vecheGăitănaru, 982016
0Lucia-Gabriela MunteanuModalizarea, deixisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune românească integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, IV, 1992016pdf
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
0Adrian ChircuO sintagmă pronominală cuantificatoare atipică: nimeni alţiiNeamțu, 1442015pdf
1Alexandru MareșDin nou despre o veche formă de jurământLR, LXIV (1), 872015pdf
1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
0Anna Maria Di Sciullo, Stanca SomesfaleanObject Pronouns in the Evolution of Romanian: A Biolinguistic PerspectiveDPs, 2692015
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Camelia UșureluObservații asupra infinitivului în limba româna vecheVariația, 1, 1592015pdf
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
1Emanuela TimotinPrima traducere românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Raportul dintre versiuniLR, LXIV (1), 902015pdf
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
2Gabriela Pană DindeleganGramatica formelor omonime „a”Neamțu, 4972015pdf
0Gabriela-Florentina BîrsanSome morphological peculiarities of the text Albina (ms. BAR 1357). The verbLDMD, 3, 806-8192015pdf
html
0Georgiana PîrvulețApoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașatVariația, 1, 1132015pdf
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
1Jukka Havu, Elenn ȘtirbuPerfectul simplu și perfectul compus în texte narative româneștiAUI, LXI, 1392015pdf
0Larisa BulaiNon-finite verbal forms in Old Romanian (16th – 18th centuries)JRLS, 7, 315-3262015pdf
html
0Larisa BulaiThe future indicative paradigm in Romanian language of the 16th, 17th, 18th centuries and nowadaysGIDNI, 2, 546-5542015pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cuvinte vii. O analiză din perspectivă gramaticală și retorico-pragmaticăAUI, LXI, 432015pdf
0Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăției. Particularități morfosintacticeNeamțu, 358-3752015pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
1Mădălina Ungureanu
 • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
 • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Simona AileniiTălmăciri medievale occidentale în limba română: A Demanda do Santo GraalAUI, LXI, 112015pdf
2Virginia HillO perspectivă formală asupra înlocuirii infinitivului cu conjunctivulSIL5, 172015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
1Ștefan Găitănaru
 • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
 • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
3Adrian ChircuFrench town names in Old Romanian writings: Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 1, 23-322014pdf
html
1Adrian ChircuUrbes Italicae. Observations on the translation of Italic city names into Romanian words by Teodor Corbea (Dictiones latinae cum valachica interpretatione)LDMD, 2, 22-342014pdf
html
0Ana-Maria GînsacCîteva aspecte privind subclasa onomastică a teonimelorAUI, LX, 992014pdf
0Ana-Maria MinuțNote de morfologie istorică românească. Adverbul în Manuscrisul 45AUI, LX, 1892014pdf
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (2)Phil. Ban., VIII (2), 462014pdf
0Ancuța CociubaDeterminarea circumstanţială în limba română veche (1)Phil. Ban., VIII (1), 882014pdf
0Andreea DrişcuNoun grammatical categories oscillations in texts belonging to the eighteenth century. Applications on Radu Tempea’s Romanian grammar (1797)CCI, 3, 643-6502014pdf
html
0Andreea DrişcuAspects of mood category of the verb in an Old Romanian grammarLDMD, 2, 172-1792014pdf
html
2Blanca CroitorVocative markers in old RomanianDiacronie–sincronie, I, 772014pdf
3Constantin FrâncuDespre unele forme supracompuseCoteanu, 145-1562014pdf
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 383-4002014pdf
2Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
1Gabriela Adam, Veronica Ana VlasinStructuri restrictive în dialectul dacoromânSID15, 72014pdf
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
0Georgiana PîrvulețExistă acord în genitiv, în tiparele apozitive?Diacronie–sincronie, I, 1772014pdf
0Larisa BulaiSythetic vs. analytical in Romanian and English verbal structures. Diachronical constrastive research upon the old languageCCI, 3, 846-8562014pdf
html
0Larisa BulaiThe Bible from Bucharest versus King James’ Holy BibleLDMD, 2, 500-5072014pdf
html
0Lucia-Gabriela MunteanuCâteva aspecte privitoare la sintaxa propoziției în ms. 45, cea dintâi versiune românească a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu SpătarulExplorări, III, 3192014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuComplementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)AUI, LX, 2172014pdf
2Lucia-Gabriela MunteanuDespre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (ms. 45)Diacronie–sincronie, I, 2732014pdf
2Luminița Hoarță-CărăușuArsenie Boca, Cărarea împărăţiei. Particularităţi morfosintactice şi retorico-pragmaticeAUI, LX, 512014pdf
2Margareta Manu MagdaIndices of linguistic presentation in Romanian texts of the sixteenth centuryLA, 33 (2), 123-1432014pdf
html
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
1Mădălina NaidinoaiaAspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctivDiacronie–sincronie, I, 1392014pdf
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
0Simona AileniiEvangheliarul slavo-român de la Sibiu. Stadiul cercetăriiAUI, LX, 332014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
5Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’objet interne en roumain: description, évolution et comparaison entre les langues romanesLFR26, II, 1472013
4Adrian ChircuToponymia Urbana Medievalia Europea. Observations on the translation of European town names in Teodor Corbea’s dictionary Dictiones latinae cum valachica interpretationLDMD, 1, 27-382013pdf
html
0Ana-Maria GînsacVocativul numelor proprii în traducerile româneşti ale Vechiului Testament din secolul al XVII-leaBibl. Jass., 4, 1352013pdf
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
5Dana-Luminița TeleoacăStructuri poetico-retorice în textul psalmic modern: construcţii intensive şi tautologiceLRM, XXIII (7-8), 1282013pdf
2Isabela NedelcuLe sujet de l’infinitif en roumainRRL, LVIII (1), 41-542013pdf
html
0Iulia MaziluModalități de exprimare ale negației în Șeapte taine a besearecii. Iași, 1644Munteanu, 418-4282013pdf
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
0Carmen Mîrzea VasileLes adverbiaux roum. în chip ..., în mod ... ‘d’une manière’. Notes synchroniques et diachroniquesRRL, LVII (3), 263-2892012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
1Luminița Hoarță-CărăușuAspecte morfosintactice ale textelor religioase din secolul al XVI-leaPhil. Jass., VIII (1), 9-182012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuEin Aspekt der religiösen Textmorphologie aus dem 16. Jahrhundert: das Zeitwort (analytische Strukturen auf der Flexionsebene)TDR, IV, 131-1372012pdf
html
0Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al mofologiei textelor religioase din secolul al XVI-lea: verbul (structuri analitice la nivel de flexiune)AUI, LVIII, 27-322012pdf
0Mihaela GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: The Adverbial of Reason and the Adverbial Clause of ReasonELI, 11, 562012pdf
html
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
0Ștefan GăitănaruSyntactic Structures in Old Romanian: Expressing the Purpose at Sentence and Complex Sentence LevelELI, 11, 612012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 53, 2010). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2010LR, LX (3), 307-4532011pdf
html
2Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 26-322011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
0Iuliana-Valentina BoboacăAbout the relationship between modality and aspect in old Romanian languageELI, 8, 712011pdf
html
1Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: predicatul complex cu operator modal şi aspectualTDR, III, 95-1002011pdf
html
0Mihaela GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: The adverbial of place and the adverbial clause of placeELI, 8, 832011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
0Ștefan GăitănaruSyntactic structures in old Romanian: Expression of time at the sentence and the complex sentence levelELI, 8, 882011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
0Ana-Maria MinuțDie grammatikalische Homonymie in der Flexion des Verbes im AltrumänischenAUI, LVI, 53-582010pdf
1Constantin FrâncuCoerența discursului religios în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 195-1982010pdf
html
0Denisa DelcăCâteva note asupra poziţiei pasivului cu „a fi” în raport cu reflexiv-pasivul în româna vecheControverse, I, 512010pdf
1George Bogdan ȚâraDubla exprimare a interlocutorului în traducerile textelor bibliceTDR, II, 91-982010pdf
html
4Luminița Hoarță-CărăușuUn aspect al morfosintaxei textelor religioase din secolul al XVI-lea: construcția pasivăTDR, II, 269-2782010pdf
html
1Mariana FlaișerNotații privind limba română din însemnările de pe manuscrise și cărți religioase din Țara MoldoveiTDR, II, 127-1322010pdf
html
0Mihaela GăitănaruPredicative Subordinate Clause in Old RomanianELI, 6, 522010pdf
html
2Silvia Krieb-StoianObservaţii asupra mijloacelor lingvistice de exprimare a aproximării cantitative în limba română vecheControverse, I, 832010pdf
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010

Recenzii la această publicație: 2

Sabina RotenșteinBibl. Jass., 1, 182-1892010pdf
html
Mihaela SecrieruAUI, LV, 185-1862009pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].