Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Omniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişene

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 87
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The author analyzes the phonetic, morphological, syntactic and lexical distinctive features that the two dialectal items belonging to the Dacoromanian language spoken in Muntenia and Crişana have in common, whereas the cited regions era two geographic opposites. The discussed distinctive features refer either to ancient and archaic items or to features of uncertain value or to linguistic innovation facts. Because there are still nowadays attestations of archaic facts in the language varieties spoken in Muntenia, our first conclusion leads to the statement that the southcentral region of Muntenia has to be considered as a conservative linguistic area. Our second conclusion consists of the idea that the innovative common features represent adequate examples of the independent evolution known by certain tendencies that occured during the history of Rumanian: these tendencies were not maintained by the standard level of Rumanian, but they were amplified by the lateral areas of the Dacoromania.
Cuvinte-cheie:
  • arhaism, arie dialectală, grai, inovaţie lingvistică, u final
  • archaic facts, dialectal area, dialectal variety, linguistic innovation, the final silent u
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 36

2Maria MarinA cruța. Argumente în susținerea unei etimologiiFrățilă, 3182012
3Maria MarinCâteva observații asupra valorilor conjuncției DE în graiurile munteneștiSIL3, 652010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
13Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
4Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actuale (II)FD, XXIV-XXVI, 892005-2007
5Maria MarinTimpurile indicativului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXII-XXIII, 812003-2004
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
5Victorela NeagoeÎn legătură cu unele forme arhaice de perfect simplu şi de mai mult ca perfect şi cu unele valori ale perfectului simplu în graiurile populare actualeALIL, XXX, 171-1771985pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
3I. FaiciucNote despre răspîndirea reflexelor dure și moi ale oclusivelor dentale t, d, n în graiurile bănățeneCL, XXVIII (2), 1011983
2Vasile FrățilăNote lexicale și etimologiceLR, XXVIII (2), 1571979
7Mioara AvramDespre formele de perfect simplu cu -ră- la singularSCL, XXVI (1), 271975
7Victorela NeagoeElemente arhaice în graiurile munteneștiFD, IX, 1431975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
5Grigore BrâncușGraiul din MunteniaLR, XXII (1), 371973
6Victorela NeagoeDespre -ră- în formele de perfect simplu și de mai mult ca perfectFD, VIII, 1291973
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
9Frieda EdelsteinPerifraze verbale formate din a fi și gerunziul verbului de conjugat în limba românăCL, XI (2), 2531966
5Elena CarabuleaAcordul după înțeles și prin atracție în limba română vecheLR, XIV (5), 5931965
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
5Emil Petrovici„Depalatalizarea” consoanelor înainte de e în Muntenia, sud-estul Transilvaniei și în dialectul istroromînCL, V (1-2), 91960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Petru NeiescuO problemă de fonetică istorică. Originea lui „u final” în limba romînăCL, II, 1591957
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
5D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IIGS, VI (1-2), 1931933-1934
4D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IGS, V (1-2), 3001931-1932
4Ovid DensusianuLimba descîntecelor, IIGS, V (1-2), 1251931-1932
9Sextil PușcariuDin perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonologiceDR, II, 19-841921-1922pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: