Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tratat de dialectologie românească

Autor:
Editura:Editura Scrisul Românesc
Locul:Craiova
Anul:

Citări la această publicație: 210

0Cristinel SavaO copie ardelenească inedită a Celor douăsprezece vise în tâlcuirea lui MamerLR, LXIX (1), 49-662020pdf
0Daniela RăuțuConsideraţii asupra unor dublete morfologice masculine cu radical în c, ĉ din graiurile dacoromâneFD, XXXIX, 133-1482020pdf
0Dinu Moscal
  • Variabilitatea opozițiilor sinonimice chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm și tratamentul lor lexicografic
  • The variability of synonymic oppositions chior–orb, vechi–bătrîn, copac–pom, mal–țărm and their lexicographic treatment
Diacronia, 11, A1572020pdf.ro
pdf.en
0Dorin UrițescuOn the subjunctive morpheme ȘI in northwestern and other marginal areas of Daco-Romanian. Stylistic differences in Latin and the romanization of DaciaDR, s.n., XXV (1), 7-152020pdf
html
0Florentina Camelia CrețuConducting the dialectal survey in the lower space of Bistrița valleyCCI, 6, 171-1762020pdf
0Franco R. ConstantinAspecte ale utilizării negaţiei în comentariile metalingvistice din Atlasul Lingvistic Român pe Regiuni. Muntenia şi Dobrogea VIFD, XXXIX, 37-462020pdf
0Ionuț GeanăCase Marking in Istro-RomanianStudia UBB, LXV (4), 173-1872020
0Isabela NedelcuLa structure formée du verbe a vrea ‘vouloir’ et de l’infinitif en roumainStudia UBB, LXV (4), 301-3162020
0Luminița BotoșineanuO aplicație la teoria trăsăturilor dialectale tipice. Cazul unor graiuri de tip moldovenesc din două sate de romano-catolici din zona RomanuluiPhil. Jass., XVI (2), 312020pdf
html
0Manuela NevaciConcordances romanes et convergences balcano-romanes dans les dialects roumains sud-danubiens. Aspects phonetiques, morphologiques et syntaxiquesStudia UBB, LXV (4), 317-3282020
0Margareta Manu MagdaConsiderații referitoare la exprimarea cazului oblic al substantivelor feminine terminate în -că, -gă în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 379-3882020pdf
0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Mădălina Botez StănescuSpecializarea şi pragmaticalizarea deicticului temporal acuşi. Aspecte ale utilizării lui în MoldovaSCL, LXXI (2), 199-2102020pdf
0Petar RadosavljevićConjuncţia în graiul ardelean al băieşilor din CroaţiaSCL, LXXI (1), 50-592020pdf
0Sorin GuiaPalatalizarea consoanelor labiale în româna vorbită dialectalăCCI, 6, 329-3392020pdf
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuMethodological issues in dialectical and sociolinguistic researchGIDNI, 6, 560-5662019pdf
html
0Ecaterina PleșcaPluguşorul de Anul Nou pentru flăcăi din Străşenii anului 1938 (Variantă a hăiturii tradiţionale)PhilM, LXI (1-2), 1332019pdf
2Iulia MărgăritAntroponimia şi dialectologia, o relaţie necesarăSCL, LXX (2), 2592019pdf
1Mara Iuliana MantaGenitivul la nivel dialectal: uşa casei (pe baza ALRR. Sinteză IV)SCL, LXX (2), 251-2582019pdf
1Maria MarinDespre sufixul verbal -ui în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXVIII, 57-662019pdf
0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Maria MarinO particularitate a utilizării articolului hotărât în româna dialectalăLR, LXVII (3-4), 3092018pdf
0Răzvan RoșuThe Ingenious Non-Typical Protagonist in the Transylvanian Rural World. Case Study: Ştefan Rus from Marna NouăPhil. Jass., XIV (2), 2272018pdf
html
0Sorin GuiaSociolinguistic aspects in the study of spoken dialectal languageLDMD, 6, 347-3582018pdf
html
0Stela SpînuTendinţe fonetice şi lexicale în graiurile româneşti din Republica MoldovaFD, XXXVII, 133-1402018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
1Adrian TurculețContribuţii prozodice la descrierea şi delimitarea varietăţilor regionale ale românei literare vorbiteALIL, LVII, 3652017pdf
html
1Alexandru Laurențiu CohalAtitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)ALIL, LVII, 161-1842017pdf
html
2Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Monica VasileanuVariaţii regionale în percepţia şi procesarea anglicismelor lexicale „de lux”. Studiu de cazFD, XXXVI, 1062017pdf
html
0Anca SîrbuThe Dobrudjan Germans – an anthroponymical approach in the context of the Dobrudjan onomasticsLDMD, 5, 256-2612017pdf
html
1Andra Vasilescu
  • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
  • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
1Cosmin CăprioarăFenomene dialectale purtate de păstorii transilvăneni în zone de iernatic dunăreneSIL6, 67-742017pdf
0Călin Florin Alexandru PopețLimba română și limbile slave. Influențe reciproce – Cazul particular al graiului carașoveanQR, V, 260-2732017pdf
1Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
1Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
1Fernando Sánchez MiretElisión de la /l/ del artículo en dos hablantes de rumanoDindelegan, 3592017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
1Ioan-Mircea FarcașModalizarea şi aspectul în subdialectele bănăţean şi maramureşeanFD, XXXVI, 17-252017pdf
html
0Ionuț GeanăVoice in Istro-Romanian. A corpus-based analysisFD, XXXVI, 362017pdf
html
2Ionuț GeanăOn the use of the compound past in Istro-RomanianDindelegan, 2072017
0Iulia MărgăritO „pagină” din istoria limbii române literareLR, LXVI (4), 4812017pdf
0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
1Manuela NevaciRomanic vs balcanic în structura formelor pronominale din dialectele românești sud-dunăreneDindelegan, 3012017
1Mara Iuliana MantaHarta ‘Cumnate’ (voc.) – ALRR. Sinteză III. Aspecte lexico-semantice şi morfologiceSIL6, 108-1142017pdf
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
2Maria MarinDespre un arhaism morfologic specific graiurilor dacoromâne sudiceALIL, LVII, 2492017pdf
html
1Martin MaidenCu privire la geneza vocalelor tematice în sistemul verbal dacoromanicDindelegan, 2472017
3Nicolae SaramanduConsideraţii asupra graiului aromânilor fărşeroţiFD, XXXVI, 1272017pdf
html
0Petar RadosavljevićObservaţii referitoare la verb în graiurile băieşilor din CroaţiaSIL6, 145-1552017pdf
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Sorin GuiaA special form of communication: the dialectal inquiryLDMD, 5, 95-1022017pdf
html
1Teodora-Nicoleta ToroipanObservaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunăreneFD, XXXVI, 1902017pdf
html
2Vasile Apopei, Silviu Bejinariu, Nicolae Saramandu, Manuela NevaciEditarea asistată de calculator a hărţilor Atlasului lingvistic al dialectului aromân (ALAR), vol. IIFD, XXXVI, 5-162017pdf
html
1Victorela NeagoeDespre desinenţa dialectală -i la persoana 1 şi a 3-a sg. a imperfectului indicativLR, LXVI (3), 3772017pdf
2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
1Carmen-Irina FloareaAspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromânFD, XXXV, 652016pdf
0Cosmina CosmaSemantic power: nun-naș-nănaș and its correspondent on dialects from South I]talyCCI, 4, 203-2102016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Irina Nicula ParaschivNote asupra particularităţilor sintactice ale obiectului direct în româna nonstandardLR, LXV (4), 487-4962016pdf
1Manuela NevaciCercetări de geografie lingvistică în dialectele româneşti sud-dunăreneAOU, XXVII (2), 4252016pdf
1Manuela NevaciO cercetare sociolingvistică asupra dialectului aromânFD, XXXV, 1452016pdf
1Manuela Nevaci, Ionuț GeanăConsideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromânFD, XXXV, 1552016pdf
1Margareta Manu MagdaIncidentele în graiurile munteneştiLR, LXV (4), 475-4862016pdf
0Petar RadosavljevićJezični dodiri hrvatskoga i bajaškoga rumunjskogaRSL, LII (2), 1172016pdf
0Răzvan RoșuUn informator depozitar de excepţie: Niculaie a Petrii Curtii din crângul RuseştiPhil. Jass., XII (2), 167-1752016pdf
html
1Sorin GuiaCâteva aspecte privind tratamentul labiodentalelor f, v în dacoromâna actualăPerspective, 332016pdf
1Teodor OancăSufixul antroponimic -eteLR, LXV (1), 922016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
1Andreea DinicăLimbă vie și normă literară în Țara Românească la jumătatea secolului al XIX-lea. Mărturii directe și indirecte în Gramatica lui Iordache Golescu (1840)LR, LXIV (2), 1752015pdf
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Cosmin CăprioarăGraiuri româneşti în contact: un grai transcarpatic în estul MoldoveiSIL5, 712015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
0Iulia MărgăritLimba povestirilor din volumul Copilăria din amintiri de Radu FloraFD, XXXIV, 562015pdf
1Manuela NevaciAspecte lingvistice ale contactului aromânilor cu albaneziiSIL5, 1422015pdf
1Mara Iuliana MantaAspecte ale vocativului la nivel dialectal – substantivul feminin ‘soacră’FD, XXXIV, 442015pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
2Mihaela Mariana Morcov, Daniela Răuțu, Dana-Mihaela ZamfirAlternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)CSP, II, 262-2932015pdf
1Mihaela-Mariana MorcovDenumiri pentru ‛tată vitreg’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXIV, 712015pdf
0Petar RadosavljevićTrăsături specifice ale flexiunii substantivului şi ale determinării în graiurile băieşilor din CroaţiaSIL5, 1532015pdf
1Sorin GuiaCâteva aspecte privitoare la tratamentul dentalelor în dacoromâna actualăCSP, II, 190-1962015pdf
1Sorin GuiaTratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actualăAUI, LXI, 1312015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
1Victorela NeagoePrepoziţia în graiurile moldoveneşti insulare din sud-estul UcraineiFD, XXXIV, 772015pdf
1Adrian ChircuMeserii şi meseriaşi în Evul Mediu latin şi în cel românescCIL2014/L, 952014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
1Adrian RezeanuNume de sate din Ţara OaşuluiLR, LXIII (4), 5072014pdf
1Adriana DănilăIpostaze ale oralităţii în construcţia titlului jurnalisticDiacronie–sincronie, II, 592014pdf
0Ana-Maria Radu-PopIstro-Romanian words of Italian origin denoting professions, military ranks, public office positions and noble titlesGIDNI, 1, 727-7392014pdf
html
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
2Dorin UrițescuGraiul din Ţara Oaşului în perspectivă informaticăCoteanu, 369-3802014pdf
3Emanuela I. DimaArhaisme lexicale şi fonomorfologice în primele cărţi româneşti de bucateDiacronie–sincronie, I, 2632014pdf
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
0Iulia MărgăritConsideraţii în legătură cu provenienţa variantei morfologice picere „picioare”LR, LXIII (4), 4892014pdf
0Iulia MărgăritUnitatea limbii române (noi argumente)SID15, 2352014pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
0Oliviu FelecanInterdisciplinarité prise en compte lors de la création d’un questionnaire socio- et psycholinguistique. Le cas de noms commerciauxCCI, 3, 87-942014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
1Virgil NestorescuCuvinte bulgăreşti de origine românăCoteanu, 309-3112014pdf
1Vladimir ZagaevschiNume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulareLRM, XXIV (4), 1352014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Aida TodiAccentul în limba română la nivel dialectal și popularFD, XXXII, 1492013pdf
0Elona ÇeçeConsiderații privind bilingvismul aromân-albanez. Aspecte foneticeFD, XXXII, 452013pdf
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
1Maria MarinLocul graiurilor românești din Ungaria în structura dialectală a dacoromâneiFD, XXXII, 872013pdf
1Petar RadosavljevićContactul lingvistic româno-croat la romii băieşi din nord-vestul CroaţieiTradiție/inovație2013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaePasivul cu a veni – Traducere din italiană sau inovaţie românească?LR, LXI (1), 73-812012pdf
html
1Adrian TurculețExistă o graniţă prozodică a graiurilor ardeleneşti?SID14, 4102012pdf
0Adriana-Nicoleta Iftinchi-CrăciunPerspective pragmatique des variantes verbales dans le discours oralANADISS, 14, 952012pdf
0Aida TodiDialectal şi literar în flexiunea substantivului românescSID14, 3982012pdf
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
2Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
4Isabela NedelcuStructuri de tematizare cu infinitivul în limba românăDirecții, I, 1792012pdf
0Maria Dolhăscu-AlexandriucAspects de la communication orale dans les parlers de la vallée inférieure de Suceava: le nomANADISS, 14, 622012pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
4Petar RadosavljevićParticularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din CroaţiaPhil. Jass., VIII (2), 247-2582012pdf
html
0Richard SârbuAfinităţi dialectale istroromâne – meglenoromâneSID14, 3692012pdf
1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
1Vasile PavelAsupra interpretării sema-onomasiologice a microsistemelor lexicale (pe baza atlaselor lingvistice)SID14, 3192012pdf
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
0Vladimir ZagaevschiFenomene fonetice accidentale regionale în proza eminescianăSID14, 4402012pdf
1Ana-Maria PopElemente italiene în lexicul istroromânei: caracteristici și dificultățiȚâra, 3272011pdf
0Dorina Chiș-ToiaRegionalisme în publicaţia ,,Foaia diecesană” (1886-1918) IIPhil. Ban., V (2), 58-652011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
9Margareta Manu MagdaPragmatică și antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală)ICONN 1, 5032011pdf
html
1Marius SalaAugust KovačecLR, LX (4), 5512011pdf
html
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
3Vladimir ZagaevschiNume de familie românești arhaice și derivatele lor în zone periferice și insulareICONN 1, 2252011pdf
html
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
1Andrei AvramNote etimologice LR, LIX (2), 177-1842010pdf
html
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
0Mircea FarcaşPhonomorphologische Merkmale des Maramurescher Subdialektes der rumänischen SprachePhil. Jass., VI (1), 47-552010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Vladimir ZagaevschiAccidente fonetice în proza eminescianăLRM, XX (5-6), 922010pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
1Nistor BarduLa aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvisticeDistorsionări, 17-272009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Thede KahlConsideraţii privind dispariţia limbilor cu trimitere la romanitatea balcanicăPhil. Jass., IV (1), 129-1452008pdf
html
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
0Florența VonicaEtude dialectale sur la catégorie du nombreELI, 3 (1), 2192007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
0Lucian MiclăușEvoluția aromânilor din perspectivă demograficăAUT, XLV, 169-1742007pdf
html
2Nistor BarduAmong the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic ObservationsAOU, XVIII, 17-282007pdf
html
0Thede KahlÜberlegungen zum Prozess des Sprachsterbens, unter besonderer Berücksichtigung der BalkanromaniaRom. major.2007pdf
html
1Vladimir ZagaevschiNume de familie românești articulate cu -l (Crețul, Dodul, Grosul, Racul)LRM, XVII (4-6), 932007pdf
1Martin MaidenDespre unele elemente „goale” în sistemul morfologic al limbii române normate și al graiurilor româneștiDR, s.n., XI-XII, 1792006-2007pdf
html
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
3Fernando Sánchez MiretRiqueza, complejidad y estabilidad en morfología: la situación del rumano y del españolRRL, LI (1), 113-1232006pdf
html
0Nistor BarduAspects of the Numeral in 18th Century Aromanian WritingsAOU, XVII, 233-2422006pdf
html
2Ana-Maria PopObservaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromânFrățilă, 447-4562005pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
1Nistor BarduAspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromâneşti moscopolene din secolul al XVIII-leaAOU, XVI, 150-1562005pdf
html
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
1Teresa FerroLa palatalizzazione delle labiali in alcuni testi romeni manoscritti degli inizi del sec. XIXFrățilă, 245-2532005pdf
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
3Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
0Veronica ChindeObservații asupra realizării sintetice vs analitice a mai-mult-ca-perfectului în subdialectul bănățeanDR, s.n., IX-X, 221-2282004-2005pdf
html
0Mirela ZelcaAdaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcăAOU, XV, 223-2332004pdf
html
1Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţiAOU, XIV, 39-482003pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuLimba moldovenească și limba românăLRM, XIII (6-10), 1132003pdf
0Ion MăriiPrutul nu a fost și nu este un hotar dialectal sau supradialectal al limbii româneLRM, XIII (6-10), 1452003pdf
0Marian AntofiEvoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenescAOU, XIV, 15-222003pdf
html
0Nistor Bardu“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-leaAOU, XIV, 23-342003pdf
html
0Cosmin CăprioarăTrăsături dialectale în opera lui Ion CreangăAOU, XIII, 51-562002pdf
html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
0Nicolae FelecanElemente latine în lexicul graiurilor din nordul țăriiDR, s.n., III-IV, 331998-1999pdf
html
0Vladimir ZagaevschiUn sincretism arhaic dialectal la verbele de conjugarea IDR, s.n., III-IV, 811998-1999pdf
html
2Adrian TurculețPalatalizarea labialelor f, v, la s(i, z(iALIL, XXXI, 2631986-1987pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].