Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)

Autor:
Publicația: Limba română, LVIII (4), Secțiunea Dialectologie, fonetică, onomastică, p. 545-556
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans la période mentionnée (1949–2009) on a continué la recherche en phonétique et dialectologie initiée entre les deux guerres mondiales. À partir des années ’60 on a developpé des études de linguistique structurale. L’activité scientifique dans ces domaines a été institutionnalisée en 1961, par la création du Centre de recherches phonétiques et dialectales, devenu en 1990 l’Institut de phonétique et dialectologie (englobé en 2002 dans l’Institut de linguistique). La personnalité de A. Rosetti, B. Cazacu, E. Vasiliu, A. Avram, véritables „chefs d’école”, a profondément marqué l’existence du Centre et ultérieurement de l’Institut de phonétique et dialectologie.
Cuvinte-cheie:
  • fonetică, dialectologie, geografie lingvistică, structuralism
  • phonétique, dialectologie, géographie linguistique, linguistique structurale
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 23

10Laurenția Dascălu-JingaPauzele și întreruperile în conversația românească actualăEditura Academiei2006
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
25Laurenția Dascălu-JingaMelodia vorbirii în limba românăUnivers Enciclopedic2001
6Emanuel VasiliuElemente de filosofie a limbajuluiEditura Academiei1995
11Emanuel VasiliuIntroducere în teoria limbiiEditura Academiei1992
5Nicolae SaramanduPentru un atlas al atlaselor lingvistice regionaleLR, XXXIX (1), 571990
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
26Emanuel VasiliuIntroducere în teoria textuluiEditura Științifică1990
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
6Alexandru Rosetti, Aurelian LăzăroiuIntroducere în foneticăEditura Științifică și Enciclopedică1982
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
8Emanuel VasiliuPreliminarii logice la semantica frazeiEditura Științifică și Enciclopedică1978
16Emanuel VasiliuElemente de teorie semantică a limbilor naturaleEditura Academiei1970
9Alexandra Roceric-AlexandrescuFonostatistica limbii româneEditura Academiei1968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
7Andrei AvramCercetări asupra sonorității în limba romînăEditura Academiei1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
13Alexandru RosettiIntroducere în foneticăEditura Științifică1957, 1962, 1963, 1967
1Boris CazacuDespre reacția subiectului vorbitor față de faptul lingvisticSCL, VIII (4), 4531957
4Boris CazacuDespre procesul de diferențiere în graiul unei comune (Meria – reg. Hunedoara)SCL, VII (3-4), 2451956

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: