Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria limbii române. Ediție definitivă

Autor:
Editura:Editura Științifică și Enciclopedică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 160

0Iulia MărgăritParticularităţi ale graiului din Uzdin (Voivodina, Serbia), reflectate în literatura dialectalăSCL, LXXII (1), 147-1602021pdf
0Adrian ChircuDe nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione)DR, s.n., XXV (1), 36-472020pdf
html
0Cristina Radu-GoleaThe Latin character of the Romanian language and our national identityCCI, 6, 113-1192020pdf
0Daniela RăuțuConsideraţii asupra unor dublete morfologice masculine cu radical în c, ĉ din graiurile dacoromâneFD, XXXIX, 133-1482020pdf
3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
0Ion TaloșTraianus vs. Troianus. Când antropologia culturală se întâlnește cu lingvistica, istoria și arheologiaPhil. Jass., XVI (1), 275-2792020pdf
html
0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Martin MaidenCât de „slavă” este morfologia flexionară a limbii române?SCL, LXXI (1), 24-342020pdf
0Roberto Merlo“Stelele și lalelele”: saggio di micromonografia storico-descrittiva di una classe flessiva della lingua romena (I)Studia UBB, LXV (4), 261-2802020
0Vladimir AgrigoroaeiUne mise en page générative pour les manuscrits bilingues ? Les similitudes entre les temoins latin-français (XIIe s.) et slavo-roumains (XVIe s.)Bibl. Jass., 7, 25-472019-2020pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat examinate din perspectiva geografiei lingvisticePhilM, LXI (5-6), 105-1312019pdf
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II)LRM, XXIX (4)2019pdf
html
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
0Iosif Camară«Blachii ac pastores romanorum»: de nouveau sur le destin du latin à l’estSJRS, 2, 109-1232019pdf
2Iulia MărgăritAntroponimia şi dialectologia, o relaţie necesarăSCL, LXX (2), 2592019pdf
0Vasile D. ȚâraDespre originea entopicului PlaiPhil. Ban., XIII (1), 411-4162019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana VrăjitoruArticolul definirii în portugheză şi română. Analiză pe baza erorilor comise de vorbitorii portughezi în limba română scrisăClas. mod., 269-2862018pdf
html
0Ioan DănilăRecurs la adevărul ştiinţific – Giorge PascuClas. mod., 319-3262018pdf
html
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
1Florica DimitrescuDin istoria prenumelor multiple în limba română (sec. al XIX-lea – al XX-lea)Dindelegan, 1592017
0Ioan DănilăAcuzativul etimologic latinesc – resursă pentru cultivarea limbii româneChivu, 179-1832017
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
0Oana Uță BărbulescuScurte observații asupra delocutivelor de deferență în documentele moldovenești de la începutul secolului al XVII-lea (1600‒1640)Dindelegan, 4452017
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
0Grigore BrâncușEminescu şi unitatea limbii române (fragment)Mareș, 532016
1Maria MarinDespre situaţia actuală a graiurilor româneşti din UngariaMareș, 1062016
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
1Simona Goicu-CealmofCuvinte creștine românești moștenite din limba latinăFelecan, 220-2272016
0Adrian PoruciucNumele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic *moldwaPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
0Livia Căruntu-CaramanFile din evoluţia limbii românePhilM, LVII (5-6), 822015pdf
2Luminița FasselGheorghe Ivănescu, reformator al lingvisticii româneştiALIL, LV, 1132015pdf
html
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Maria MarinCâteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile lateraleCSP, II, 217-2282015pdf
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
4Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
0Inna Negrescu-BabușSubstratul şi superstratul − rezultate ale contactului lingvisticBLM, 15-16, 852014-2015pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
1Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
0Elena ZgârcibabăRepere identitare la nivelul sintactic al limbii româneLRM, XXIV (2), 1122014pdf
0Inna Negrescu-BabușCercetări privind elementele de substrat din limba românăLRM, XXIV (2), 1992014pdf
1Iulia MărgăritNote lexicale de la românii din TransnistriaFD, XXXIII, 1712014pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
0Marinușa ConstantinLa relation Latin-Roumain dans l’evolution des mots derivés avec le préfixe ÎN-DICE, XI (2), 832014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
4Grigore BrâncușAromâna – dialect arhaicFD, XXXII, 52013pdf
1Grigore BrâncușProblemele substratului limbii româneLR, LXII (4), 417-4232013pdf
html
0Ioan DănilăNorma lingvistică în discursul religios. Retorica smerenieiAUI, LIX, 195-1992013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
1Alexandru Niculescu„Barbarii” și Imperiul Romei – Occidentul și Orientul Europei romaniceDR, s.n., XVII (1), 72012pdf
html
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
0Nicolae SaramanduÎn legătură cu teritoriul de formare a limbii române (perspectivă istorică)SID14, 3552012pdf
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
0Andrei AvramReflexele grupului consonantic [x v] în cuvinte româneşti împrumutate din vechea slavă şi din slavonăLR, LX (1), 4-92011pdf
html
1Ruxandra LambruInscripţiile în limba română de la schitul Fedeleşoiu, jud. VâlceaRSL, XLVII (1), 532011pdf
0Benita Stavre, Daniela Stoica, Erinda Papa“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and RomanianDICE, VII (1), 1172010pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
1Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
2George Bogdan ȚâraViitorul perifrastic cu a avea în traducerile textelor sacreTDR, I, 147-1542009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
0Maria M. ManoliuCognitive categories and noun classification. Romance neuter: from [passivity] to [indifference]BWPL, XI (1)2009pdf
html
1Mariana MangiuleaEtimologii revizuiteRSL, XLV, 1152009pdf
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
1Mihaela ParaschivPosibile influenţe româneşti asupra limbii latine din documentele de cancelarie din MoldovaAUI, LIV, 41-522008pdf
2Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0Cornelia StancuObservation sur la dérivation déverbale en roumain contemporain (concernant particulièrement la contribution du suffixe -eala)ELI, 3 (1), 2112007pdf
html
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
1Ioan DănilăRomanitate, românitate, românistică, în cazul Gheorghe CaragaţăEITM, 2, 257-2642007pdf
html
0Mihaela GăitănaruL’évolution du neutre roumainELI, 3 (1), 1442007pdf
html
15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
3Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
0Adina Matrozi MarinPrepoziţiile în secolul al XVI-leaELI, 2 (1), 622006pdf
html
1Adrian PoruciucLingvistica istorică ieşeană: între realizări şi promisiuni de onoratPhil. Jass., II (2), 283-2942006pdf
html
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
0George Bogdan ȚâraDespre perifraza verbală a perfectului în latina târzieAUT, XLIV, 2532006pdf
html
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
6Maria IliescuLa grammaticalisation de l’expression du déterminant d’appartenance en ancien français et en roumainRRL, LI (2)2006pdf
html
6Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
1Oana PanaiteLexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelorAUI, LII, 103-1112006pdf
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
1Alexandru NiculescuAvatarurile protestantismului românesc. Reforma, reformeleDR, s.n., IX-X, 45-592004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Veronica ChindeObservații asupra realizării sintetice vs analitice a mai-mult-ca-perfectului în subdialectul bănățeanDR, s.n., IX-X, 221-2282004-2005pdf
html
0Paraschiva BobocRelaţii lingvistice româno-bulgare: cuvinte româneşti în limba bulgarăAOU, XV, 31-402004pdf
html
0Viorica PopaFenomenul analogiei în lingvistica româneascăLRM, XIV (12), 1002004pdf
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Elena BurdușaEtimologia lui călătorAUT, XLI, 292003pdf
html
0Raluca V. CondulețSubiectul. Aspecte ale repetării şi reluării subiectului în scrierile originale româneşti din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-leaAOU, XIV, 63-682003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
0Valentina CiobanuExprimarea complementului direct prin acuzativul numelor cu prepoziţia pe (în diacronie)LRM, XI (4-8), 1312001pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Teofil TeahaLat. aggestum în limba românăDR, s.n., III-IV, 751998-1999pdf
html
0Alexandru NiculescuSur la position de l’article défini en roumainDR, s.n., II (1-2), 2531996-1997pdf
html
0Mariana BaraCategoria gramaticală a determinării în aromână (articularea hotărâtă a adjectivului calificativ)DR, s.n., II (1-2), 391996-1997pdf
html
0Simion DănilăReflexe ale genitivului dialectal în onomastica bănățeanăDR, s.n., II (1-2), 611996-1997pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].