Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva particularităţi ale graiurilor dacoromâne din sud-estul Ucrainei şi Caucaz din perspectiva concepţiei lui Sextil Puşcariu despre ariile laterale

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 217-228
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 19

1Maria MarinLocul graiurilor românești din Ungaria în structura dialectală a dacoromâneiFD, XXXII, 872013pdf
2Maria MarinParticularităţi lingvistice comune unor zone submontane din TransilvaniaLR, LXI (3), 337-3442012pdf
html
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
3Grigore BrâncușUn text literar în graiul din GorjSIL1, 112008
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
2Maria MarinNotes sur les parlers roumains de l’est de la Transylvanie (à partir d’une recherche récente)RRL, XXXII (3), 2511987
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
5Magdalena VulpeFapt dialectal și fapt popularSCL, XVIII (4), 3691967
6Lidia SfîrleaCoexistența mai multor sisteme morfologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1431957
3Mircea ZdrengheaAnalogii în conjugarea verbului auxiliar a fiDR, XI, 1941948pdf
4D. Șandru, F. BrînzeuPrintre ciobanii din Jina, IGS, V (1-2), 3001931-1932
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: