Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Morfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LX (2), p. 162-176
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study is a description of the article (by traditional methods) in Daco-Romanian from the XIXth century. The material used for this purpose consists of private documents, folklore productions in prose or in verse, which may preserve dialectal forms and, for the late XIXth century, works of dialectology.
The author presents the dialectal distribution of forms for the enclitic and proclitic definite article, the possessive genitive article, the demonstrative (adjectival) one and also for the indefinite article.
In conclusion, it is emphasized the conservatism and the polymorphism of the article’s forms in the XIXth century.
Cuvinte-cheie:
  • articol, variaţie liberă, repartiţie dialectală, polimorfism, conservatorism
  • article, free variation, dialectal distribution, polymorphism, conservatism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 10

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
3Grigore BrâncușUn text literar în graiul din GorjSIL1, 112008
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
5Romulus TodoranParticularități dialectale bănățene într-un manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (II)CL, XV (1), 511970
42Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
2Constantin LaceaGenitive feminine formate cu articolul prepozitivDR, III, 7981922-1923pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: