Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structura morfologică a limbii române contemporane

Autori:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 88

0G.G. Neamțu, Lavinia Nasta, Diana-Maria RomanSubclasa substantivelor „semiindependente”. De la ipoteză la tezăDR, s.n., XXVI (1), 19-612021pdf
html
0Iuliana-Anca MateiuLe fonctionnement de l’imparfait ludiqueStudia UBB, LXV (2), 183-2042020html
0Raluca BrăescuDespre variația liberă în flexiunea verbală. Verbele cu și fără -ez în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 349-3582020pdf
0Adina Boarescu BeciuThe controversial grammatical category of determinationJRLS, 18, 891-8972019pdf
1Claudia TimociL’imparfait de politesse en roumain : une approche pragmatiqueANADISS, 282019pdf
html
0G.G. Neamțu«Dedesubturile» fonetico-fonologice şi morfologice ale unei probleme ortografice – scrierea i-ilor la finală de cuvântPhil. Ban., XIII (1), 221-2452019pdf
0Raluca VîlceanuScurtă privire asupra modurilor nepersonalePhil. Ban., XIII (2), 67-812019pdf
0Anca PetrescuAspectul verbal în opinia Valeriei Guțu RomaloPhil. Ban., XII (2), 79-902018pdf
1Ionuț PomianSintagme pronominale cuantificaționale complexe. Cu referire specială la „unul”DR, s.n., XXIII (1), 642018pdf
0Lavinia Dălălău NastaArticolul şi categoria gramaticală a determinării – între afirmare şi negareClas. mod., 159-1682018pdf
html
0Magdalena IurescuEchivalenţe ale timpurilor prezumtivului românesc în limba italianăAUS, 30 (1), 233-2452018pdf
0Nicolae FelecanProbleme de sintaxă în gramatica lui Ioan Piuariu-MolnarPhil. Ban., XII (1), 143-1512018pdf
0Ștefan GăitănaruL’allocuteur déictique dans le discours: le vocatif et l’impératifDICE, XV (1), 552018pdf
0Cipriana ElenapeicaViews on the morphology and syntax concepts in the contemporary Romanian languageJRLS, 12, 385-3912017pdf
html
0Cristina-Eugenia Burtea-CioroianuApproaching the Feminine Gender in the Study of Romanian as a Foreign LanguageELI, 20, 2332017pdf
0Diana-Maria RomanDefinite determinative article or other morphemic status?!JRLS, 10, 640-6502017pdf
html
2Diana-Maria RomanInvariable and/or non-flexible words?!JRLS, 10, 651-6592017pdf
html
3Diana-Maria RomanNotes on suppletion in the contemporary Romanian languageStudia UBB, LXII (4), 2452017
1Magdalena IurescuValori temporal-aspectuale ale imperfectului în română şi italianăAUS, 28 (1)2017pdf
html
1Maria MarinImportanţa anchetei dialectale cu chestionarul în stabilirea valorilor unor timpuri şi moduri ale verbuluiDindelegan, 2752017
0Raluca Brăescu
  • Construcții comparative în limba română veche
  • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
0Dumitru IrimiaStudii de limba română și lingvistică generalăEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Cipriana Elena PeicaTradition vs modernity in (Romanian) grammatical synonymy and homonymyCCI, 4, 112-1252016pdf
html
0Cristina BocoșSpecificul sistemului modal temporal propus de Observații sau băgări de seamă asupra regulelor și orânduelelor gramaticii rumânești (1787)Găitănaru, 1082016
0Cristina Bocoș, Diana Maria RomanOn the tense of ‘present’ infinitives in RomanianGIDNI, 3, 996-10062016pdf
html
0Diana Maria RomanThe materialization and non-materialization of the same members of the specific grammatical categories upon conversion with regards to pronouns vs pronominal adjectivesCCI, 4, 253-2602016pdf
html
1Diana Maria Roman, Cristina BocoșThe romanian deictic particle -A to pronouns and pronominal adjectives – between allomorph of stem and flectiveGIDNI, 3, 516-5272016pdf
html
1G. G. NeamțuStatutul sintactic al lui al în coordonareFelecan, 148-1602016
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
0Magdalena IurescuThe concept of aspect in Romanian specialty worksGIDNI, 3, 502-5152016pdf
html
0Oliviu Felecan, Nicolae FelecanÎn legătură cu funcțiile sintactice ale unor numeraleGăitănaru, 1742016
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
0Cipriana-Elena PeicaCâteva consideraţii asupra construcţiilor reflexive în limba românăEITM, 6, 278-2922015pdf
html
1Cipriana-Elena PeicaTipologia relaţiilor sintactice în limba românăVariația, 1, 952015pdf
0Manuela SaramanduCa sau ca şiLR, LXIV (3), 3642015pdf
0Raluca Arianna VîlceanuPredicatul în situația modului infinitiv (și gerunziu)AUT, LIII, 692015pdf
1Valeria Guțu RomaloArticolul – două secole de istorieNeamțu, 3402015pdf
1Veronica Ana VlasinStructuri posesive construite prepoziţional: în casă la om, la nora în coş, la blid la pruncDR, s.n., XX (2), 1812015pdf
1Ion BărbuțăDiateza şi derivarea actanţială în limba românăBLM, 15-16, 32014-2015pdf
3Cristiana PapahagiConvergent Grammaticalization of Some Romance AuxiliariesRRL, LIX (4), 317-3342014pdf
html
1Gabriela-Violeta AdamParticipiul - termen condiționant al predicativului suplimentarDR, s.n., XIX (2), 133-1402014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Elena ConstantinoviciRealizarea distincţiilor aspectuale în limba românăBLM, 14, 29-352013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Cristiana PapahagiL’unidirectionnalité de la grammaticalisation : Un possible contre-exempleStudia UBB, LVII (1), 1932012
0Iolanda SterpuSur certaines difficultés de l’apprentissage du genre des noms roumains par les locuteurs natifs du françaisAOU, XXIII (1), 91-1042012pdf
html
1Tamara RepinaCu privire la tendinţele panromanice în istoria declinării româneşti LR, LXI (3), 380-3862012pdf
html
1Florina-Maria BăcilăValenţe stilistice ale adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzPhil. Ban., V (2), 74-832011pdf
html
1Florina-Maria BăcilăSuperlativul adjectivelor în volumul Locurile noastre sfinte, de Traian DorzAUT, XLIX, 692011pdf
html
9G. G. NeamțuDespre statutul morfosintactic al lui „al” dublantDR, s.n., XVI (2), 149-1662011pdf
html
1Valerica SporișHipercorectitudinea în limba românăStudia UPM, 11, 742011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
2Alexandru MeteaAtribut pronominal anticipat sau complement posesiv?AUT, XLVIII, 1962010pdf
html
1Alina-Paula NemțuțScurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românescStudia UPM, 9, 982010pdf
html
0Marcu GabinschiApropo de prezentarea conceptului de alautemie în revista „Limba română” (Bucureşti)PhilM, LII (1-2), 752010pdf
html
0Olga Șișcanu-BozComportamentul gramatical al adverbelor în limba românăBLM, 11, 165-1692010pdf
html
3Valerica SporișAbateri frecvente în exprimarea actuală. SolecismulCCI, 1, 350-3552010pdf
html
1Alexandru NicolaeArticolul în principalele gramatici din secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 254-2612009pdf
html
1Artemis Alexiadou, Gianina Iordăchioaia, Mihaela MarchisSupine nominals as participial nominalisationsBWPL, XI (1)2009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
2Adina DragomirescuNotă asupra conceptului de alautemie confixal-sufixală-inclusivă la Marcu Gabinschi LR, LVII (2), 150-1552008pdf
html
1Alexandru NiculescuAutoportret științific (sau „critica di me stesso”)DR, s.n., XIII (1), 11-322008pdf
html
1Arne HalvorsenSe, et ord uten innhold?Studia UBB, LIII (2), 112008
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1G. G. NeamțuUne classification categorielle - relationnelle de l’atribut en roumain. Avec des annotationsStudia UBB, LII (2), 192007
1Ioan DănilăRomanitate, românitate, românistică, în cazul Gheorghe CaragaţăEITM, 2, 257-2642007pdf
html
16G. G. NeamțuO clasificare categorial-relațională a atributului în limba română. Cu adnotăriDR, s.n., XI-XII, 111-1442006-2007pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
1Manuela SaramanduDiateza reflexivăELI, 2 (1), 812006pdf
html
0Mihaela SecrieruEin notwendiger syntaktischer Begriff – die Null-(∅)-OppositionPhil. Jass., II (2), 121-1352006pdf
html
2Nadina VişanBetween the Perfect and the Preterite – a DRT Analysis of the Romanian and the English Complex PastRRL, LI (1), 55-712006pdf
html
1Marcela CiorteaGerunziul-predicat în Divanul lui Dimitrie CantemirFrățilă, 169-1802005pdf
1Maria Laura RusValori ale supinuluiStudia UPM, 4, 128-1372005pdf
html
0Viorica PopaFenomenul analogiei în lingvistica româneascăLRM, XIV (12), 1002004pdf
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
0Dana ManeaValori contextuale ale imperfectului în limba română actualăAOU, XIV, 167-1802003pdf
html
0Maria AldeaPremise pentru o cercetare stilistico-pragmatică a articolului hotărât în limba românăIanua, 4, 112003pdf
html
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
0Doina CobeţArticolul în gramaticile româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-leaALIL, XLII-XLIII, 472002-2003pdf
html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Silvia KriebInterjecții regente în vorbirea popularăDR, s.n., V-VI, 1872000-2001pdf
html
100G. G. NeamțuTeoria și practica analizei gramaticale
Distincții și … distincții
Excelsior; Paralela 451999; 2007

Recenzii la această publicație: 2

Alexandru GraurSCL, XX (2), 2211969
Ecaterina GogaSCL, XIX (4), 4251968

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].