Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Articolul – două secole de istorie

Autor:
Publicația: Înspre şi dinspre Cluj : contribuţii lingvistice : omagiu profesorului G. G. Neamţu la 70 de ani, p. 340
ISBN:978-973-109-519-6
Editori:Ionuț Pomian, Nicolae Mocanu
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[The article – two centenaries of history]
Our study proposes a concise description of the history of the article in the grammars of Romanian. The evolution of the perspectives on this topic is a complicated one, in agreement with the development of thinking and of the language sciences. We reveal the different perspectives on the article, from the structural to the functional schools of thinking, which correlate language and communication, a fact which throws into prominence the role of clause integrators of the units generically known as „articles”.
Cuvinte-cheie:
  • articol, gramatica limbii române, concept, definiţie, categoria determinării, structuralism
  • article, Romanian language grammar, concept, definition, determination category, structuralism
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 4

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4G. G. NeamțuObservații pe marginea conceptelor de “articol” și “determinare”Studia UBB, XLV (1)2000
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: