Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LIV (1-2), p. 185-195
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper touches upon some aspects pertaining to the gradual and partial grammaticalization and pragmaticalization of the Romanian hai(de) interjection.
On analyzing with some suspicion certain information about the pragmatical and (mainly) grammatical interpretations related to the hai(de) interjection, the author: (1) interprets the interjection as a lexicalization of some modal operators, as discourse markers (following a continual pragmaticalization) and (2) establishes that, as with other Balkan languages which consider that the interjection in question has formed a partial verbal paradigm (first and second persons, plural), Romanian makes use, in this instance, of an etymological form for the first person plural (tc. haidem < tc. haydem), which, therefore, does not mark an internal evolution of the language, as some other papers would like to believe. One can only really speak of a genuine grammaticalization in the second person plural (haideţi), this being the only Romanian creation, by analogy with the first person plural (the same as with the other Balkan languages).
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
4Ana-Maria MinuțInterjecția în limba română (II)AUI, XLIV-XLV, 1571998-1999
213Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
3Ana-Maria MinuțInterjecția în limba română (I)AUI, XLIII, 1791997
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: