Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Tendințele actuale ale limbii române

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 78

0Cristina BocoșObservations on the Realization of the Morphological Opposition of Number in Neuter Nouns Whose Root Ends in –eStudia UBB, LXV (1), 263-2742020html
0Mircea Farcaș, Iulia MărgăritCreativitate la nivelul graiului maramureşeanFD, XXXIX, 59-682020pdf
0Raluca BrăescuDespre variația liberă în flexiunea verbală. Verbele cu și fără -ez în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 349-3582020pdf
0Roberto Merlo“Stelele și lalelele”: saggio di micromonografia storico-descrittiva di una classe flessiva della lingua romena (I)Studia UBB, LXV (4), 261-2802020
0Adina DragomirescuFolosirea desinenţei -ră- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actualăLR, LXVIII (4), 4912019pdf
0Adnana Boioc Apintei, Alexandru NicolaeDinamica flexionară verbală: studiu de corpus asupra variaţiei -esc/-ø în limba română contemporanăLR, LXVIII (4), 4632019pdf
0Badea OanaCurrent stage of morphological integration of English-origin words (letter H)JRLS, 18, 480-4852019pdf
0Raluca VîlceanuScurtă privire asupra modurilor nepersonalePhil. Ban., XIII (2), 67-812019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Cecilia-Mihaela PopescuDin nou despre reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba română din perspectiva teoriei ‘regramatizării’QR, VI, 233-2472018pdf
1Mihaela Secrieru100 Years of Romanian Theoretical Syntax. A Quantitative Qualitative StudyStudia UBB, LXIII (3), 752018html
0Raluca Arianna VîlceanuApariţia infinitivului românesc scurt. Direcţii și opiniiPhil. Ban., XII (1), 202-2152018pdf
0Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe neologice în prima jumătate a secolului al XIX-leaPhil. Ban., XII (1), 123-1422018pdf
0Ștefan GăitănaruL’allocuteur déictique dans le discours: le vocatif et l’impératifDICE, XV (1), 552018pdf
3Cecilia-Mihaela PopescuEvoluţia sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizareSIL6, 624-6352017pdf
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
0Călina PaliciucThe verbal aspect. Historical referenceGIDNI, 3, 225-2322016pdf
html
2Martin MaidenSegmentarea cuvintelor în teoria morfologică şi problema pluralelor româneşti în ...uriPerspective, 112016pdf
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Erika-Mária Tódor
  • Interdependenţele conduitei bilingve. Profilul psiho-sociolingvistic al bilingvismului maghiar-român
  • The interdependencies of bilingual behaviour. Psycholinguistic and sociolinguistic profile of Hungarian-Romanian bilinguals
Diacronia, 2, A212015pdf.ro
pdf.en
0Iustina BurciThe internationalisation of language in trade. Names of firmsGIDNI, 2, 459-4672015pdf
html
6Martin MaidenThe Plural Type cărnuri and the Morphological Structure of the Romanian Feminine Noun in DiachronyDVR, 35-542015
0Mihaela NohaiAlexandru Graur şi şcoala lingvistică românească de cultivare a limbiiAUS, 25 (2), 149-1542015pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
3Cristiana PapahagiConvergent Grammaticalization of Some Romance AuxiliariesRRL, LIX (4), 317-3342014pdf
html
1Florica DimitrescuPe marginea unui excelent dicţionar român-polonCoteanu, 103-1122014pdf
0Iulia MărgăritConsideraţii în legătură cu provenienţa variantei morfologice picere „picioare”LR, LXIII (4), 4892014pdf
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
0Maria-Loredana ȚancuForme diminutivale şi nuanţe stilisticeCIL2014/L, 1662014pdf
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
1Marius-Radu ClimCâteva idei comparative despre adaptarea termenilor neologici (împrumuturile) în viziunea lucrărilor de specialitate românești și europeneMunteanu, 261-2762013pdf
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Aida TodiDialectal şi literar în flexiunea substantivului românescSID14, 3982012pdf
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
1Florica DimitrescuDin istoria unor lucrări lexicograficeDirecții, II, 672012pdf
0Maria Dolhăscu-AlexandriucAspects de la communication orale dans les parlers de la vallée inférieure de Suceava: le nomANADISS, 14, 622012pdf
3Martin MaidenSupin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii româneDirecții, I, 112012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
0Gheorghe BănicăPourquoi est-ce que les mots disparaissent de la langue?ELI, 8, 672011pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Gheorghe BănicăLes accidents phonétiques et leur rôle dans la langue. L’assimilation et la dissimilationELI, 6, 342010pdf
html
9Cecilia-Mihaela PopescuLa grammaticalisation du présomptif en roumainRRL, LIV (1-2), 151-1602009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
1Ioana JieanuInterferenţe lingvistice româno-spaniole – Context. Contextual. ContextualitateDistorsionări, 195-2072009pdf
html
0Iulia MărgăritCreații lexicale și semantice la nivelul graiurilor românești din stânga PrutuluiLRM, XIX (5-6), 1812009pdf
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
0Ștefan GăitănaruAdaptation of Latin Neologisms from the Romanian Representative Vocabulary in the Context of re-Latinisation of the Romance LanguagesELI, 5 (1), 562009pdf
html
1Adrian RezeanuMetafora în toponimia urbanăLR, LVII (4), 536-5482008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Emina CăpălnășanJuxtapunerea incongruentă a unor morfeme – dezacord… cu şi fără acordAUT, XLV, 932007pdf
html
0Florența VonicaEtude dialectale sur la catégorie du nombreELI, 3 (1), 2192007pdf
html
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Simion DănilăO tendință fonetică în graiurile din vestul RomânieiDR, s.n., XI-XII, 101-1062006-2007pdf
html
2Nadina VişanBetween the Perfect and the Preterite – a DRT Analysis of the Romanian and the English Complex PastRRL, LI (1), 55-712006pdf
html
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html
0Doina ButiurcăInfluența francezăLRM, XV (11), 262005pdf
2Doina ButiurcăInfluenţa francezăEITM, 1, 206-2122005pdf
html
1Vladimir ZagaevschiRecţiunea prepoziţională între tradiţie şi modernitateFrățilă, 567-5742005pdf
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
49Georgiana Lungu-BadeaMic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traduceriiEditura Orizonturi Universitare; Editura Universității de Vest2003; 2008, 2012
0Alexandrina GrădinaruEste “care v(re)a să zică” copulă verbală?AOU, XIV, 105-1202003pdf
html
1Inga DruțăConsiderații privind mișcarea lexicului actualLRM, XIII (2-3), 322003pdf
12Rodica Zafiu«Tu» generic în limba română actualăAspecte, II2003pdf
html
0Veronica IonescuObservaţii asupra dubletelor substantivale din limba română actualăAOU, XIV, 149-1662003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
0Ștefan MunteanuNote filologiceDR, s.n., V-VI, 712000-2001pdf
html
0Simion DănilăReflexe ale genitivului dialectal în onomastica bănățeanăDR, s.n., II (1-2), 611996-1997pdf
html
0Teresa FerroDin morfologia verbului în Conciones de Silvestro AmelioDR, s.n., I (1-2), 2511994-1995pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
1Rodica ZafiuObservații asupra apocopei în româna contemporanăSCL, XLIII (1), 123-1351992pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].