Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dialectal şi literar în flexiunea substantivului românesc

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 398
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The aim of the article is to highlight some dialectal aspects in the Romanian nominal inflection: novel or archaic regional forms, still preserved in some dialectal areas, the presence of vowel and consonant alternating forms as additional (redundant) plural markers, the various means of marking the Genitive and Dative case in some dialectal areas. We also checked if fluctuations in form are allowed (double singular or plural morphological forms of some nouns in the literary language, double or even triple Genitive-Dative forms) in the most recent normative works. Our hypothesis is that the current literary norm allows for an extremely large series of double morphological gender, number and case forms.
The solution would be for a new edition:
1. to eliminate an entire series of terms belonging to other registers than the literary one;
2. to reduce drastically the number of any type of double and triple forms;
3. to abandon a series of terms, older or more recent, with an extremely limited spreading or which have not yet been adopted in the literary language;
We consider that, in order to make some concessions to the linguistic use, it would be necessary to make some linguistic enquiries to determine the frequency of some inflectional forms.
Cuvinte-cheie:
  • substantive, forme regionale arhaice şi noi, dublete morfologice
  • nouns, novel/archaic regional forms, morphological doubles
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
4Paula DiaconescuDeclinarea cu „articol definit” proclitic în limba română. Genitiv-dativul substantivelor comune, nume de persoanăSCL, XVII (5), 5551966

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: