Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Supin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii române

Autor:
Publicația: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 11
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study considers the morphological history of the Romanian past participle and supine. While the origins of the latter are problematic, the data provide an excellent example of diachronic morphological coherence, despite the egregious lack of a common function. Cases where such coherence breaks down diachronically suggest that crucial in determining such morphomic identity of form despite heterogeneity of function is lexical semantic identity across the divergent morphosyntactic functions. Where this is absent, coherence may dissolve.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 6

15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
3Manuela NevaciParticipiul în aromână. Forme și valoriSCL, LVIII (1), 147-1542007html
4Ohara DonovetskyForme și valori ale supinului în graiurile muntenești actualeFD, XXIV-XXVI, 672005-2007
91Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: