Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din istoria supinului românesc

Autor:
Publicația: Limba română: ipostaze ale variației lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, Secțiunea Gramatică și fonologie, p. 119
Editori:Rodica Zafiu, Camelia Ușurelu, Helga Bogdan Oprea
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 15

7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
  • Originea formelor verbale „nonfinite” cu flexiune: infinitiv vs supin
  • On the origin of inflected “non-finite” forms: the infinitive vs the supine
Diacronia, 4, A542016pdf.ro
pdf.en
2Alexandra CornilescuInterpreting Tense in Supine ClausesAOU, XXVII (2), 2172016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
3Martin MaidenThe Latin ‘third stem’ and its Romance descendantsDiachronica, 30 (4), 492-5302013
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
3Martin MaidenSupin şi participiu trecut în morfologia istorică a limbii româneDirecții, I, 112012pdf
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].