Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interpreting Tense in Supine Clauses

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XXVII (2), p. 217
In honorem Petre Gheorghe Bârlea. Omagiu domnului Profesor universitar doctor Petre Gheorghe Bârlea la 65 de ani
Număr coordonat de Mioara Codleanu și Florentina Nicolae
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The article below is based on a more extensive study devoted to the grammar of the verbal supine clauses (Cornilescu & Cosma, 2013) and it addresses a problem that had not been systematically investigated before, that of the temporal properties of verbal supine clauses, with special reference to supine clauses introduced by the prepositional complementizer DE. The paper makes two important claims: The first is that the supine clause does not contain a Tense projection, a claim supported by strong empirical evidence. The second claim is that the supine clause may show a particular temporal interpretation: futurity, in spite of the missing Tense projection. This interpretation is tied to the aspectual properties of the supine clause.
Cuvinte-cheie:supine clause, functional structure, tense
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 4

7Alexandra Cornilescu, Ruxandra CosmaOn the functional structure of the Romanian de-supineKompl. Arg., 283-3362014html
15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
16Alexandra CornilescuThe Double Subject Construction in Romanian. Notes on the Syntax of the SubjectRRL, XLII (3-4), 1011997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: