Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Subject of the Supine Clause in Romanian and A-Chains

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVI (4), p. 371-392
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:After a brief presentation of the Romanian data regarding the lexical subject of non-finite verbal forms and the types of control allowed in Romanian, the author discusses supine configurations with controlled covert subjects and with lexical overt subjects. The lexical subject is very limited from a syntactic point of view: it can only appear in supine relative clauses and in tough-constructions with a passive embedded supine. Apparently, in these configurations the supine assigns Case. In Romanian control structures, the overt subject can be lexicalized in different slots in the main clause or in the embedded clause, a fact which raises problems for most of the current approaches to control. After reviewing the main theoretical proposals, the author concludes that the most appropriate theory for these problematic data is the one put forth by Alboiu (2007) for the Romanian subjunctive, i.e. the position of the lexical subject in control configurations is determined by pragmatic factors. The comparison between the subjunctive control configuration and the supine control configuration shows that these two constructions apparently follow the same rules. Although pragmatics is the key-notion for the choice of the slot of the lexical subject, we are far from understanding the exact relation between pragmatic effects and the position of the lexical subject.
Cuvinte-cheie:supine, control, subject, pragmatic effects
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 10

15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
14Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
3Gabriela Pană DindeleganStructura sintactică Nominal + Adverb (sau Adjectiv) + SupinLR, XXXI (1), 51982
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
48Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: