Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Originea formelor verbale „nonfinite” cu flexiune: infinitiv vs supin
  • On the origin of inflected “non-finite” forms: the infinitive vs the supine

Autori:
Publicația: Diacronia, 4, A54
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În acest articol ne ocupăm de două forme verbale care, deși considerate tradițional ca fiind „nonfinite”, prezintă flexiune/acord. Vom avea în vedere comportamentul și originea infinitivului cu flexiune din limbile romanice și din alte familii de limbi, pe care îl comparăm cu noul supin cu flexiune din limba română vorbită în nord-estul teritoriului românesc (Republica Moldova, Ucraina și nord-estul Moldovei). Scopul acestei cercetări este acela de a identifica traseele comune de evoluție a acestor forme verbale și de a propune o analiză formală pentru această transformare diacronică. Din perspectivă diacronică, analiza noastră arată că structura formelor nonfinite se poate extinde, o concluzie diferită de abordările tradiționale, care susțin în general că structura funcțională se simplifică diacronic. Traseul pe care îl propunem oferă sugestii și pentru analiza modificării statutului sintactic al mărcii de supin de în diacronie.
  • This paper deals with two verbal forms which, despite being traditionally labelled as “non-finite”, display inflection/agreement. We will focus on the behaviour and origin of the inflected infinitive attested in Romance and in languages from other families, against which we analyse the novel inflected supine found in the north-eastern area where Romanian is spoken (comprising the Republic of Moldova, Ukraine and the north-eastern part of the Romanian province of Moldova). The goal of the paper is to identify the common paths of diachronic change of these verbal forms and to put forward a formal account of the observed diachronic changes. From a diachronic perspective, our analysis shows that the functional structure of non-finite forms may become more enriched, a conclusion that is at odds with traditional findings, which generally argue for simplification, not enrichment of functional structure. At the same time, the proposed analysis also offers some insights into the diachrony of the supine marker de.
Cuvinte-cheie:
  • infinitiv cu flexiune, supin, schimbare diacronică, extinderea structurii sintactice
  • inflected infinitive, supine, diachronic change, structure enrichment
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

2Adina DragomirescuUtilizări dialectale ale supinului. Dovezi pentru extinderea structurii funcționaleVariația, 1, 392015pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
30Adam LedgewayGrammatica diacronica del napoletano
(Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Band 350)
Max Niemeyer Verlag2009html
13Camelia StanCategoria cazuluiEditura Universităţii din Bucureşti2005
17Adam LedgewayA comparative syntax of the dialects of southern Italy
A minimalist approach
Blackwell1991; 2000
3G. G. NeamțuDespre construcția „a trebui + participiu”LR, XXIX (5), 5111980

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO