Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le sujet de l’infinitif en roumain

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (1), p. 41-54
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article gives a detailed description of the three types of subjects that the Romanian infinitive may take – controlled, raised, and lexical subjects –, bringing new information both from the contemporary and from the old language. The data is often compared to the situation in other Romance languages. The constraints to which the three types are subject will be presented by using tools and concepts borrowed from the generative framework.
Cuvinte-cheie:infinitive, subject, control, raising, postverbal position
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 9

6Adina DragomirescuThe Subject of the Supine Clause in Romanian and A-ChainsRRL, LVI (4), 371-3922011pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
14Carmen Dobrovie-SorinSintaxa limbii române
Studii de sintaxă comparată a limbilor romanice
Editura Univers2000
2Guido Mensching, Victoria PopoviciConstructions infinitives à sujet explicite en roumainSCL, XLVIII (1-4), 2191997
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
17Valeria Guțu RomaloSemiauxiliare de aspect?LR, X (1), 31961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: