Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 252
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Notes on the nominal supine and its relation with the nominal infinitive in 16th c. texts]
This paper deals with the relation between the nominal supine and the nominal infinitive in 16th century old Romanian texts. By analysing the frequency and the morphosyntactic features of the two forms, it is shown that both forms were attested in the earliest surviving Romanian texts (both original documents and translations), and that they both had nominal features; nevertheless, like in modern Romanian, the nominal infinitive shows more numerous nominal features than the nominal supine. Moreover, the corpus investigation demonstrates that there is no corelation between the nominal supine/infinitive and the syntactic typology of verbs (e.g. preference for an unergative or an unaccusative verb).
Cuvinte-cheie:
  • română veche, trăsătură nominală, supin, infinitiv
  • old Romanian, nominal feature, supine, infinitive
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
15Gabriela Pană DindeleganDin istoria supinului românescIpostaze, I, 1192011
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: