Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Texte românești din secolul al XVI-lea. I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 131

0Alice BodocEterogenitatea formantului cum în limba română vechePhil. Jass., XVII (1), 43-562021pdf
html
0Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). PronumelePhilM, LXIII (2), 84-932021pdf
0Enida CincoraParticularităţi sintactice ale cuantificatorilor din grupul nominal în tipăriturile coresieneSCL, LXXI (1), 89-1002020pdf
2Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)PhilM, LXII (5-6), 222020pdf
0Isabela NedelcuLa structure formée du verbe a vrea ‘vouloir’ et de l’infinitif en roumainStudia UBB, LXV (4), 301-3162020
0Rodica ZafiuVariante adverbiale cu formantul enclitic -a în româna actuală: normă și uzLR, LXIX (3-4), 399-4252020pdf
0Giuseppe StabileThe Translation of “High Priest” in the Slavo-Romanian Tetraevangelion of Sibiu. Does it Reveal a Western Influence?Bibl. Jass., 7, 83-1022019-2020pdf
0Gheorghe ChivuNames of Gods and Goddesses in Old Romanian CultureOnom. Sacr. Prof., 332019
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Vasile D. ȚâraCultura ecleziastică, făuritoare și păstrătoare a unității de limbă și de neamTDR, IX, 205-2122018pdf
html
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
2Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeInversiunea auxiliarului în istroromână ‒ un fenomen păstrat din româna vecheDindelegan, 1972017
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina UngureanuLes premiers enregistrements lexicographiques des noms propres dans la langue roumaine : les dictionnaires slavons-roumains du XVIIe sièclePhil. Jass., XIII (2), 532017pdf
1Andra Vasilescu
  • Evoluția descendenților lui ipse în limba română
  • The descendants of Lat. ipse in Romanian
Diacronia, 6, A872017pdf.ro
pdf.en
0Camelia Stan
  • Particularități ale cuantificatorilor numelui în româna veche
  • Features of noun quantifiers in old Romanian
Diacronia, 6, A832017pdf.ro
pdf.en
0Camelia StanAspecte ale gramaticalizării articolului definit în limba românăChivu, 514-5212017
0Camelia Ușurelu, Mihaela Tănase-DogaruOn the Possessive Dative in Old RomanianDindelegan, 4292017
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
0Georgiana PîrvulețApoziții prepoziționale în limba română vecheDindelegan, 3312017
1Gheorghe ChivuNume de zei și de zeiţe în cultura româneasca vecheICONN 4, 11702017pdf
html
2Isabela NedelcuInfinitivul lung verbal în româna vecheDindelegan, 2952017
0Lucian ChișuElogiu unui om de știință care trăiește în lumea realității și a conceptelor: Acad. Gheorghe ChivuChivu DHC Târgoviște, 70-812017pdf
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Petre Gheorghe BârleaLaudatio. Gheorghe Chivu şi filologia ca mod de viaţăChivu DHC Târgoviște, 36-652017pdf
1Raluca Brăescu, Adina Dragomirescu(Non)configuraţionalitate în sintaxa adjectivului din româna vecheSIL6, 564-5722017pdf
0Vasile D. ȚâraO distinsă personalitate a filologiei românești: Profesorul univ. dr. Gheorghe Chivu, m.c. al Academiei RomâneChivu, 542-5452017
3Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeO trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolareaLR, LXV (4), 454-4642016pdf
4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
1Alice-Magdalena Preda BodocVariația diacronică a structurilor sintactice complexe construite cu jonctivul când în limba română vechePerspective, 592016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
0Camelia StanGli stadi di evoluzione del dimostrativo rum. celCILPR2013/4, 451-4612016pdf
html
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
1Enikő PálThe Two Faces of Deity in the 16th century Calvinist Book of SongsTDR, VIII, 67-802016pdf
html
0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
0Georgiana PîrvulețO tipologie semantico-pragmatică a apoziției în limba română vechePerspective, 512016pdf
1Gheorghe ChivuAlfabetele vechilor noastre scrieri bisericeştiTDR, VIII, 9-192016pdf
html
1Mioara Dragomir„Ager” la Dosoftei şi în Codicele Todorescu, cu referire la Dicţionarul limbii române al Academiei…ALIL, LVI, 972016pdf
html
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
0Adina DragomirescuObservații despre supinul nominal și relația cu infinitivul nominal în texte din secolul al XVI-leaSIL5, 2522015pdf
1Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
8Alexandru NicolaeOn the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article celRRL, LX (1)2015pdf
html
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
3Alexandru Nicolae, Dana NiculescuPronominal Clitics in Old Romanian: The Tobler-Mussafia LawRRL, LX (2-3), 223-2422015pdf
html
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
0Anna Maria Di Sciullo, Stanca SomesfaleanObject Pronouns in the Evolution of Romanian: A Biolinguistic PerspectiveDPs, 2692015
3Blanca CroitorConectorii transfrastici în limba română vecheSIL5, 2352015pdf
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
2Cătălina Ramona CorbeanuAspecte privind topica subiectului în limba română veche (secolul al XVI-lea)SIL5, 2212015pdf
1Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő PálUpon some lexicalizations of Christian spirituality in the 1648 Calvinist catechismJRLS, 6, 968-9802015pdf
html
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
4Gabriela Pană DindeleganMecanisme discursive de emfază şi focalizare în limba veche. Cu referire specială la subiectSIL5, 3102015pdf
2Gheorghe ChivuNorme idéale – norme réelle dans les écrits littéraires anciens à la fin du XVIIIe siècle. L’infinitif longDR, s.n., XX (2), 1132015pdf
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
0Ioan-Aurel PopDespre latinitatea limbii româneLRM, XXV (3-4), 92015pdf
6Isabela NedelcuTwo Types of Infinitival Complex Predicates: A Diachronic PerspectiveDVR, 223-2492015
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
4Raluca BrăescuO analiză diacronică a construcţiilor apozitiveSIL5, 199-2112015pdf
3Roxana VieruSuperlativul în vechi texte româneştiCSP, II, 490-4972015pdf
1Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
1Alin-Mihai GhermanUn caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-româneALIL, LIV, 1012014pdf
html
0Andra VasilescuImpersonal Constructions in Old RomanianLA, 33 (2), 52-702014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
0Enikő PálReflection on the Status of Hungarian Loanwords in Old Romanian TranslationsActa Sap., 6 (2), 211-2262014pdf
html
1Gabriela Pană DindeleganDespre utilizarea lui „de” relativ în româna vecheCoteanu, 335-3432014pdf
1Mihaela GheorgheFree relative clauses with quantificational reading in Old RomanianGIDNI, 1, 17-222014pdf
html
1Mădălina NaidinoaiaAspecte ale simetriei / asimetriei în raportul disjunctivDiacronie–sincronie, I, 1392014pdf
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
1Ramona CorbeanuRepetarea şi reluarea subiectului în secolul al XVI-leaLR, LXIII (3), 3332014pdf
html
2Ramona Cătălina CorbeanuSubiectul formelor nonfinite în texte din secolul al XVI-leaDiacronie–sincronie, I, 692014pdf
8Rodica ZafiuAuxiliary encliticization in 16th century Romanian: restrictions and regularitiesLA, 33 (2), 71-862014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
1Dana NiculescuRomanian Passive Participles as Complements of Perception VerbsRRL, LVIII (1), 55-712013pdf
html
0Enikő PálObservaţii privind consecinţele influenţei maghiare asupra textelor româneşti vechiAUI, LIX, 111-1312013pdf
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
4Gheorghe ChivuNume de plante în texte vechi româneştiICONN 2, 10002013pdf
html
1Iosif CamarăO posibilă variație dialectală în textele vechi românești: tată/părinteMunteanu, 178-1892013pdf
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
2Adrian ChircuDespre fel „în multe chipuri”. Observaţii asupra lexicalizării şi gramaticalizării adverbiale a unui substantiv, românescul fel LR, LXI (1), 54-602012pdf
html
5Camelia StanAspecte diacronice ale sintaxei articolului definit în limba românăDirecții, I, 2392012pdf
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
1Ioana Loredana BanaducNote despre fondul vechi al limbajului pedagogic românescPhil. Ban., VI (2), 44-542012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
6Dana NiculescuThe Grammaticalization of the Future Tense Forms in 16th Century RomanianRRL, LVI (4), 421-4402011pdf
html
2Gheorghe ChivuTexte scrise cu litere latine în epoca veche a culturii româneștiExplorări, I, 852011pdf
2Gheorghe ChivuPrimul lexicon geografic italo-român şi interpretarea grafemelor din textele vechi româneştiLR, LX (1), 26-322011pdf
html
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Maria Stanciu IstrateQuelques considérations sur les calques linguistiques en roumain ancien (XVIe – XVIIIe siècles)ELI, 6, 104-1132010pdf
html
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
0Maria Stanciu IstrateCâteva consideraţii asupra calcurilor lingvistice apărute în româna vecheLR, LVIII (1), 31-402009pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
3Alexandru NiculescuTatăl nostruDR, s.n., XI-XII, 17-752006-2007pdf
html
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
1Daniele PantaleoniInterferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-leaFrățilă, 437-4452005pdf
0Eugen MunteanuEtno-horonimia românească (EHR). Dicţionar istoric al numelor de ţări şi de popoare în română. Prezentarea unui proiectAUI, LI, 299-3212005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].