Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O trăsătură sintactică a românei vechi păstrată în istroromână: interpolarea

Autori:
Publicația: Limba română, LXV (4), Secțiunea Gramatică, p. 454-464
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[An old Romanian syntactic feature preserved in Istroromanian: interpolation]
Interpolation (i.e. the possibility to place different constituents between the auxiliary and the lexical verb or between the pronominal clitic and the verb) is attested both in old Romanian and in Istroromanian. In this paper, we claim that Istroromanian interpolation is an archaic phenomenon preserved from old Romanian and it is not due to linguistic contact with Croatian. By analysing parallel texts in Istroromanian and Croatian, we show that interpolation is possible in both languages, but the patterns are often different. Hence, we put forth the hypothesis that the preservation of interpolation in Istroromanian, a feature shared with old Romanian, was also supported by parameter overlapping, i.e. as far as interpolation is concerned, a similar parametric option is available both in Istroromanian and in Croatian. The data presented in this paper also support the idea that, similarly to old Romanian, Istroromanian presents instances of low verb movement.
Cuvinte-cheie:
  • interpolare, istroromână, română veche, contact lingvistic
  • interpolation, Istroromanian, old Romanian, language contact
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 13

85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
52Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
138Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
9Ion Gheție, Florentina ZgraonDespre așa-numitele formații premorfologice din limba română vecheSCL, XXXII (2), 1791981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: