Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Particularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din Banat

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 249
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Particolarità fonetiche ed ortografiche in un antico manoscritto del Banato] La più antica edizione romena dei salmi di A. Molnár presenta numerosi aspetti linguistici di particolare interesse. Il sistema ortografico utilizzato (quello ungherese) consente di mettere in luce alcuni fenomeni fonetici raramente evidenziati nei testi trascritti con lettere cirilliche (ad esempio la palatalizzazione delle dentali) dando un contributo ulteriore alla descrizione del dialetto del Banato dell'epoca antica.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 32

41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Francisc KirályDin istoricul ortografiei românești
Secolul al XVII-lea
Universitatea din Timișoara1986
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
5Nicolae MocanuRiu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățeneCL, XXVII (2), 1521982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
8Ion GhețieEvoluția africatelor ĉ și ĝ la fricative în Transilvania după 1700FD, VI, 431969
2Ratomir MarcovićTexte dialectale din Homolje (R.S.F. Iugoslavia)FD, VI, 1871969
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
3Ion GhețieAfricatele č și ǧ în textele bănățene scrise cu litere latine și ortografie maghiară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XV (1), 351966
11Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
13Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3I. StanObservații asupra evoluției ń > i̯ în limba romînăCL, IV (1-2), 491959
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: