Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Probleme speciale de dialectologie. Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor

Autor:
Editura:Tipografia Universității din Timișoara
Locul:Timișoara
Anul:

Citări la această publicație: 16

1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Adrian ChircuHidronymia Medievalia Europea. Observations on the translation of European hydronyms, in Teodor Corbea’s dictionary – Dictiones latinae cum valachica interpretationeGIDNI, 2, 156-1662015pdf
html
2Adrian ChircuOld Iberic toponymy in Romanian translation. Apropos of Teodor Corbea’s dictionary, Dictiones latinae cum valachica intrerpretationeCCI, 3, 109-1162014pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Adriana-Nicoleta Iftinchi-CrăciunPerspective pragmatique des variantes verbales dans le discours oralANADISS, 14, 952012pdf
7Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne actualeFD, XXXI, 34-622012pdf
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
0Vasile D. ȚâraProfesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversareFrățilă, 69-702005pdf
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Vasile Valentin LațiuObservații asupra evoluției sufixului -aticus în limba românăAUT, XLI, 1072003pdf
html
5Vasile FrățilăGlosar dialectal. Valea Inferioară a TîrnavelorALIL, XXIX, 265-3191983-1984pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].