Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dialektologische Forschungen in Rumänien

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 155
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Contribuția de față a constituit obiectul unei conferințe ținute la Universitatea „Friedrich Schiller” din Jena în luna aprilie a anului 1997. Făcând un scurt istoric al cercetărilor asupra ramificațiilor teritoriale ale limbii române, autorul arată că acestea au o vechime mai mare de un secol, că se caracterizează prin înregistrarea şi explicarea unui material extraordinar de bogat, prin aplicarea unor diverse metode de investigație, sincronizate cu cele din țările apusene ale Europei. Din păcate, datorită unor condiții istorico-politice şi economice nefavorabile, unele lucrări de o excepțională valoare nu numai pentru lingvistica românească, ca, de exemplu, Atlasul lingvistic al Banatului de I.-A. Candrea (unul din primele atlase regionale europene) şi Atlasul lingvistic român I (ancheta lui Sever Pop) n-au fost publicate integral nici până azi, iar editarea Atlasului lingvistic român pe regiuni s-a făcut cu un ritm destul de încet. O rază de speranță a apărut însă în ultimii ani când au fost publicate şapte volume din NALR.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 69

1Maria Marin, Iulia MărgăritGlosar dialectal. Muntenia. Partea a II-a: literele D–LFD, XIV, 1491995
1Maria Marin, Iulia MărgăritGlosar dialectal. Muntenia. Partea I: literele A–CFD, XIII, 1231994
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
5Vasile FrățilăGlosar dialectal. Valea Inferioară a TîrnavelorALIL, XXIX, 265-3191983-1984pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
12Iosif PopoviciScrieri lingvisticeFacla1979
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
3Magdalena VulpeSextil Pușcariu și dialectologiaSCL, XXVIII (3), 2391977
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
5Petru NeiescuContribuția lui Sextil Pușcariu la dezvoltarea dialectologiei româneștiCL, XIX (1), 251974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
1Paul LăzărescuÎn legătură cu raporturile dintre limba standard și graiurile localeSCL, XVIII (2), 1871967
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
6Romulus TodoranO problemă de dialectologie istorică: ĉ > ŝ și ĝ > ẑ în graiurile moldoveneștiCL, X (1), 851965
2Emil PetroviciUnitatea dialectală a limbii romîneSCL, XV (4), 4311964
4Florica DimitrescuContribuții la repartizarea regională a lexicului romînesc în secolul al XVI-leaSCL, XV (4), 5391964
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
15Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
2Romulus TodoranCîteva observații cu privire la problema delimitării dintre limbă și dialectStudia UBB, V, 571960
2Boris CazacuÎn jurul unei controverse lingvistice: limbă sau dialect? (Problema clasificării idiomurilor romanice sud-dunărene)SCL, X (1), 171959
4Ion CoteanuCriteriile de stabilire a dialectelor limbii romîneLR, VIII (1), 71959
2Alexandru RosettiLimbă sau dialect?SCL, IX (1), 1011958
2Alexandru RosettiLimbă sau dialect? (II)SCL, IX (3), 3951958
6Ion CoteanuȘi totuși istroromîna este limbăSCL, IX (3), 3911958
4Valeriu ȘuteuArhiva fonogramică a limbii romîneFD, I, 2111958
4Gr. RusuCoexistența mai multor sisteme fonologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1271957
6Lidia SfîrleaCoexistența mai multor sisteme morfologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1431957
5Alexandru Graur« Dialectele » limbii romîneLR, V (4), 66-691956pdf
4Boris CazacuDespre procesul de diferențiere în graiul unei comune (Meria – reg. Hunedoara)SCL, VII (3-4), 2451956
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
4Dimitrie MacreaCîteva precizări în legătură cu problema dialectelor limbii romîneLR, V (4), 70-751956pdf
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
4Romulus TodoranCu privire la o problemă de lingvistică în discuție: limbă și dialectCL, I (1-4), 911956
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
2Luca PredaCercetări dialectale în DoljGS, VII, 2311937
4M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (2), 3771930
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf
7Alexandru RosettiCercetări asupra graiului Romînilor din AlbaniaGS, IV (1), 11929
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
5I.-A. CandreaConstatări în domeniul dialectologieiGS, I (2), 1691924
9Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
6I.-A. CandreaVieața păstorească la MeglenițiGS, I (1), 231923
10T. DinuGraiul din Țara OltuluiGS, I (1), 1071923
3Tache PapahagiO problemă de romanitate sud-iliricăGS, I (1), 721923
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: