Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mic glosar dialectal. Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887

Autor:
Editura:Cartea Românească
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 6

0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Iorgu IordanSCL, I (1), 1061950

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].