Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 379
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:On continue la recherche dialectale que nous avons menée dans les dernières années sur les mots régionaux hérités du latin.
En s’appuyant sur des nouvelles sources d’investigation, premièrement sur les cartes des atlas linguistiques régionoux, on examine la diffusion actuelle, au niveau panroman, des mots suivants: lat. pensum (< pendere) > roum. păs ‛poids; amertume; asthme’; lat *passare (< passum < pandere) > roum. păsa ‛passer, aller’; lat. pastura (< pascere) > roum. păstură ‛pollen’; lat. placere > roum. placă! ‛s’il vous plaît!’; lat. pratum > roum. prat ‛pré, prairie, pâture’.
Cuvinte-cheie:
  • cuvinte moştenite din latină, lexic românesc, graiuri româneşti, atlase lingvistice româneşti
  • words inherited from Latin, Romanian vocabulary, Romanian dialects, Romanian linguistic atlases
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 26

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
64Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
46Florica DimitrescuContribuţii la istoria limbii române vechiEditura Didactică și Pedagogică1973
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
183Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
68Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Teofil TeahaCîteva particularități lexicale ale graiului de pe Valea Crișului NegruFD, I, 1891958
1Marius SalaLimba romînă în „Eléments de linguistique romane” de E. BourciezSCL, VII (3-4), 2851956
6Romulus TodoranMic glosar dialectal
Alcătuit după două manuscrise din Biblioteca Centrală de la Blaj din 1887
Cartea Românească1949
232August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
3M. GregorianGraiul din ClopotivaGS, VII, 1321937
164Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
158Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
1Ovid DensusianuCuvinte latine cu semantism păstoresc, IIGS, IV (1), 1371929
108Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
8Tache PapahagiDin epoca de formațiune a limbei româneGS, I (2), 2011924
2Vasile BogreaStudii de semantică. I. Observații semantice asupra „Irodot”-ului de la CoșulaDR, III, 4061922-1923pdf
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 4441921-1922pdf
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
202Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
96Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984
71Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: