Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Rumänisch-deutsches Wörterbuch

Autor:
Editura:Imprimeria Statului; Otto Harrassowitz
Locul:București; Wiesbaden
Anul:

Citări la această publicație: 214

0Adina ChirilăBiblical hermeneutics through anthroponyms. Its chances “after Babel”Bel.Inf., 9 (3), 11-242020pdf
html
0Cecilia Mihaela Popescu, Oana Adriana DuțăRom. Atunci and Sp. Entonces: from Adverbs to Discourse Markers. Some Convergences and DivergencesStudia UBB, LXV (2), 47-622020html
0Cecilia-Mihaela PopescuMersi, apropo, pardon in Contemporary Romanian: From Etymology to Lexical PragmaticsRRL, LXV (3)2020pdf
0Gabriela Pană DindeleganUn exerciţiu de dezambuizare gramaticală: DE A / DE-ASCL, LXXI (2), 179-1882020pdf
0Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu
  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations
Diacronia, 11, A1582020pdf.ro
pdf.en
0Sanda GolopențiaCuvinte magice (Fragment)Phil. Jass., XVI (1), 173-1852020pdf
html
0Victorela NeagoeExistă un cuvânt compus Miază Păresimi?SCL, LXXI (1), 71-882020pdf
0Giuseppe StabileThe Translation of “High Priest” in the Slavo-Romanian Tetraevangelion of Sibiu. Does it Reveal a Western Influence?Bibl. Jass., 7, 83-1022019-2020pdf
1Cecilia-Mihaela Popescu, Daniela DincăAspects de la reconfiguration sémantique des gallicismes du roumain: le cas des meubles [pour dormir]Phil. Jass., XV (1), 892019pdf
html
1Coman LupuMás observaciones sobre la dataciónDragoș, 167-1752019pdf
1Cristina FlorescuDenumirile fenomenelor atmosferice: caracteristici ale lexemelor moşteniteLR, LXVIII (2), 215-2252019pdf
1Dumitru LoșonțiCuvinte provenite de la onomatopee (I)Dragoș, 156-1662019pdf
0Mihaela Mariana MorcovSugestii etimologice în lumina datelor din ALRR. SINTEZĂ: burlan (burloi, burlui, urloi), plimba (primba)FD, XXXVIII, 75-822019pdf
1Simona Georgescu, Oana-Alexandra BuzeaSur l’origine du roum. talpă, ou la rencontre entre ‘plante du pied’ et ‘taupe’Phil. Jass., XV (2), 1892019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Coman LupuDatarea, o problemă mereu actuală, cu ilustrări pe română şi pe spaniolăAUS, 30 (1), 167-1712018pdf
0Cătălina VătășescuNumele de plantă graşiţă (portulaca oleracea) în primul tratat românesc de medicină (Meşteşugul doftoriei)FD, XXXVII, 161-1702018pdf
html
1Mihaela-Mariana MorcovObservaţii privind poziţia neutrului în dialectele limbii româneFD, XXXVII, 83-982018pdf
html
0Sergiu DrincuSchiță a derivării cu prefixe latinești moștenite, în limba română vechePhil. Ban., XII (2), 99-1272018pdf
1Adriana Maria IancuCâteva particularităţi lexicale din textele lui Ioan CantacuzinoLR, LXVI (4), 4712017pdf
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Anca Mihaela SapoviciVerbul sinchisi: câteva consideraţiiLR, LXVI (1), 292017pdf
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
1Dana-Mihaela Zamfir, Andreea DinicăObservaţii privind originea şi istoria folosirii adjectivului obraznic în limba românăLR, LXVI (4), 5412017pdf
1Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
2Florin VasilescuInadvertenţe în dicţionarele limbii româneLR, LXVI (1), 662017pdf
1Gabriela Violeta Adam, Veronica Ana VlasinNume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic românICONN 4, 7032017pdf
html
1Gheorghe ChivuÎnsuşire (‘propriété’) «proprietate, alsăuire, alsău». Quelques considérations étymologiquesDR, s.n., XXII (2), 972017pdf
html
3Ion Giurgea, Carmen Mîrzea VasileSyntactic Effects Of Verum Focus In RomanianRRL, LXII (3), 323-3382017pdf
html
1Maria Stanciu IstrateConsiderații pe marginea vitalității împrumuturilor slavone din limba românăDindelegan, 3772017
1Mihaela Popescu„Angel radios”. O istorie lexicală, stilistică și pragmaticăSIL6, 348-3582017pdf
1Mihaela-Mariana MorcovDenumiri pentru ‛chel’ în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. Sinteză IFD, XXXVI, 692017pdf
html
1Mircea CiubotaruIzvoare pentru lexicografia românească. Sămile Vistieriei Țării Moldovei (1763-1826)Chivu, 152-1742017
0Roxana VieruDraghicame – un hapax legomenon în textele biblice românești?Chivu, 563-5692017
0Adina Chirilă
  • Poate fi corectată atestarea lui copt, –ă (1887, DLR), pe baza CL 1699?
  • Considering CL 1699, is there enough evidence to correct the attestation of copt, –ă (1887, DLR)?
Diacronia, 3, A412016pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuFrom the history of preserving words, the Romanian term arhivă ‘archive’CCI, 4, 21-262016pdf
html
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
0Ana-Maria MinuțObservații cu privire la clasa lexico-gramaticală a verbului în versiunea “Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Manuscrisul 45)Găitănaru, 2902016
3Anca Mihaela SapoviciMic glosar de cuvinte expresive de origine (neo)greacăMareș, 1902016
1Carolina PopușoiAdnotări lingvistice pe marginea unui document din secolul al XIX-leaLR, LXV (1), 1272016pdf
0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf
0Coman LupuCultisme și terminologii în limbile romanice literare. Secolul al XVIII-leaGăitănaru, 2192016
2Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
3Emanuela TimotinGlose într-un text românesc de ceremonial necunoscut din 1763 despre alegerea şi încoronarea împăratului romano-germanLR, LXV (1), 1172016pdf
1Florica DimitrescuPortretul unui prefixoid în expansiune: ciber-Perspective, 2572016pdf
2Gheorghe Chivu„Dumnezei” şi „Dumnezeoaie” în literatura română vecheAOU, XXVII (2), 1792016pdf
2Gheorghe ChivuÎnsuşire „proprietate, alsăuire, alsău”. Câteva consideraţii etimologiceFelecan, 982016
2Helga Bogdan-OpreaTipuri de variante paremiologice în limba românăPerspective, 2312016pdf
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
0Niculina IacobAtestări lexicale în textele Şcolii ArdeleneTransilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
2Oliviu Felecan, Nicolae FelecanDenumiri ale băuturilor spirtoase tradiționale româneștiDR, s.n., XXI (1), 462016pdf
html
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Sergiu DrincuUn vechi prefix „cult”Felecan, 1962016
0Sigrid HaldenwangLehnlexikate sowie Wortbildungen mit Lehnlexikaten im Siebenbürgisch-Sächsischen: Berufsbezeichnungen; Fachwortschatz bestimmter Handwerke; Entlehnungen, die aus historischer Sicht auf soziale Schichtung hindeuten, sich auf administrative Funktionen beziehen (Beamtenstand, Würdenträger)Felecan, 238-2562016
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
1Adrian ChircuUn mot relativement nouveau en roumain, mais pourtant ancien: roum. corpusStudia UBB, LX (4), 812015
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
1Gabriela Haja, Elena TambaCercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitateALIL, LV, 72015pdf
html
3Gabriela Violeta AdamEtnonime şi porecle pentru diferite nume etnice, pe baza ALR IIDR, s.n., XX (2), 1232015pdf
1George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
0Iulia MărgăritNote lexical-etimologiceLR, LXIV (3), 3422015pdf
1Manuela Nevaci, Ionuț GeanăDenumiri pentru ‘trifoi’ în limbile romanice, germanice şi slave (pe baza Atlas Linguarum Europae)FD, XXXIV, 1192015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
1Mihaela-Mariana MorcovDenumiri pentru ‛tată vitreg’, în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXIV, 712015pdf
1Mioara DragomirVerbul a (se) voiera şi familia lexicală: sensuri, etimologie şi atestări – contribuţii la Dicţionarul limbii române al Academiei (ediţia a doua). Câteva reflecţii filologiceALIL, LV, 1212015pdf
html
1Mădălina Ungureanu
  • Despre notele marginale din prima versiune românească integrală a Septuagintei (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)
  • On marginal notes in the first Romanian unabridged version of the Septuagint (Ms. 45 kept in the Cluj branch of the Romanian Academy Library)
Diacronia, 2, A232015pdf.ro
pdf.en
0Sigrid HaldenwangAus dem Rumänischen und dem Ungarischen ins Siebenbürgisch-Sächsische entlehnte Bezeichnungen bestimmter Gegenstände, Geräte, Werkzeuge, Teile derselben, sowie Vorrichtungen an denselbenICONN 3, 7062015pdf
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
0Alina-Mihaela PricopWhat do the Romanian dictionaries say about ‘stress’ and ‘accent’?GIDNI, 1, 265-2722014pdf
html
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuComentarii filologice la Cartea a III-a a RegilorAUI, LX, 3232014pdf
1Anca Mihaela SapoviciGenealogia unei familii lexicale de soiLR, LXIII (4), 4962014pdf
0Angela EllingerZur Bedeutung des rumänischen Hintergrunds in Herta Müllers Roman HerztierTBG, 11, 2012014pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
2Eugen MunteanuMaterial lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)ALIL, LIV, 72014pdf
html
0Iulia MărgăritConsideraţii în legătură cu provenienţa variantei morfologice picere „picioare”LR, LXIII (4), 4892014pdf
1Iulia MărgăritCaltaboş, cartaboş – propunere etimologicăLR, LXIII (1), 132014pdf
html
2Maria MarinImportanţa lexicului dialectal pentru Dicţionarul-tezaur al limbii româneLR, LXIII (1), 492014pdf
html
1Mihaela PopescuA different perspective regarding the interpretation of a famous phrase from “A stormy night”, by I. L. CaragialeCCI, 3, 364-3722014pdf
html
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă (2)Phil. Ban., VIII (2), 782014pdf
1Silvia ChioseaSome lexical aspects of two unknown texts from the 17th century: a Greek-Romanian letter and an encomium addressed to Constantin Brâncoveanu (ms. BAR 766)CCI, 3, 686-6972014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
0Ana Catană-SpenchiuNote filologice la Cartea a III-a a RegilorBibl. Jass., 4, 1432013pdf
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
4Emanuela TimotinApprendre et expliquer. Les gloses dans une Vie de Skanderbeg traduite de l’italien en roumain au XVIIIe siècleRRL, LVIII (2), 205-2212013pdf
html
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
1Florin VasilescuDin hrisoave: cuvintele harturghie şi hărturărie (?) LR, LXII (1), 20-252013pdf
html
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Iulia MărgăritConsideraţii asupra unor termeni din lexicul tăbăcărieiLR, LXII (4), 434-4402013pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic ICONN 2, 5982013pdf
html
3Maria MarinPluralele piciere, piciori. Notă „morfologică”FD, XXXII, 1932013pdf
0Mihaela PopescuLes emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaireRRL, LVIII (2), 153-1682013pdf
html
1Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă: iz-Phil. Ban., VII (1), 30-512013pdf
html
0Simona-Andreea ȘovaThe polemic discourse of Alexandru I. PhilippideLDMD, 1, 463-4712013pdf
html
2Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
1Virgil NestorescuNote etimologiceLR, LXII (1), 17-192013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adina ChirilăOpţiuni de redare a numelor proprii în traducerile biblice. Studiu de caz: numele fiicelor lui Iov (Iov 42: 14)AUI, LVIII, 33-432012pdf
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
3Alexandru MareșO scriere imaginară: Păucenia lui Alexandru-vodă din Ţara MoldoveiLR, LXI (2), 211-2182012pdf
html
0Ana-Maria Gînsac, Maria Moruz, Mădălina UngureanuInterdisciplinaritate în cercetarea filologică. Proiectul „Monumenta Linguae Dacoromanorum”CCI, 2, 1021-10312012pdf
html
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Carmen Mîrzea VasileLes adverbiaux roum. în chip ..., în mod ... ‘d’une manière’. Notes synchroniques et diachroniquesRRL, LVII (3), 263-2892012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
1Emanuela TimotinNeologisme necunoscute dintr-un manuscris românesc din Arhivele de Stat din VeneciaLR, LXI (3), 402-4122012pdf
html
1Florica DimitrescuDin istoria unor lucrări lexicograficeDirecții, II, 672012pdf
1Gabriela Scurtu, Daniela DincăÉtude lexico-sémantique du micro-champ lexical des meubles de rangement en français et en roumainRRL, LVII (3), 305-3162012pdf
html
0Heinz Jürgen WolfLa « palatalisation secondaire » romane, aussi en SardaigneRRL, LVII (4), 355-3752012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
1Iulia MărgăritO veche relaţie prefixală. a- / în- şi reflexele ei în lexicul dialectalSID14, 2622012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Florin VasilescuNote etimologice: ghiftuire, ghiftui, zvecui LR, LX (2), 227-2292011pdf
html
8Ion GiurgeaAgreeing possessors and the theory of caseBWPL, XIII (2)2011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduLeagăn în ALRR. Sinteză. Digitalizare și aspecte geolingvisticeFD, XXX, 452011pdf
1Marcu GabinschiEtimologii – 2010BLM, 12, 462011pdf
html
0Marcu GabinschiEtimologii balcanicePhilM, LIII (1-2), 106-1132011pdf
html
0Stelian DumistrăcelUn nume de impozit inventat de Creanga: DINTARITAUG/XXIV, IV (1), 1812011pdf
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
1Constantin FrâncuCoerența discursului religios în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 195-1982010pdf
html
1Doru MihăescuDouă regionalisme sudice asemănătoare ca proveniență, dar diferite ca „destin”: arezan și dragobeteFD, XXIX, 302010pdf
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0George RusnacEtimologii (I)LRM, XX (11-12), 882010pdf
0Ilona Janyšková, Helena KarlíkováSlavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivyRSL, XLVI (1), 1272010pdf
1Ioana Loredana BanaducDespre terminologia pedagogică. Câteva observaţiiPhil. Ban., IV (2), 101-1102010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
2Camelia StanPredicativul suplimentar în româna vecheLR, LVIII (2), 268-2742009pdf
html
0Cătălin EnicăTermeni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actualeAUG/XXIV, II, 2522009pdf
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
0Iulia MărgăritCreații lexicale și semantice la nivelul graiurilor românești din stânga PrutuluiLRM, XIX (5-6), 1812009pdf
1Mariana MangiuleaEtimologii revizuiteRSL, XLV, 1152009pdf
0Mihaela ButnaruPrime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului DosofteiAUG/XXIV, II, 2192009pdf
2Niculina IacobAtestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)AUG/XXIV, II, 2642009pdf
1Paraschiva BobocOn the Ambiguity of the Word ‘haiduc’AOU, XX, 9-162009pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăUn construct lexicografic: zemos ‘Cucumis melo’Distorsionări, 121-1362009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Doru MihăescuAlte elemente lexicale necunoscute (cuvinte, variante, semnificaţii) din aşa-numitul „Cronograf Danovici”LR, LVII (2), 167-1802008pdf
html
0George RusnacOriginea românescului teafăr (I)LRM, XVIII (3-4), 1002008pdf
1Mircea FarcașCâteva observații asupra unor derivate verbale din graiurile maramureșeneFD, XXVII, 132008pdf
2Simona Goicu-CealmofTermenii româneşti din domeniul vestimentaţiei şi al încălţămintei împrumutaţi din limba francezăLR, LVII (1), 17-262008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Doina Marta BejanContribuţia lingviştilor evrei la dezvoltarea lexicografiei şi etimologiei româneştiRom. major.2007pdf
html
0George RusnacCâmpul etemic ⟨DRAC⟩ în limba română (I)LRM, XVII (7-9), 2082007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Constantin MilașAdverbul bine ca marcă dialogalăDR, s.n., XI-XII, 1612006-2007pdf
html
0George RusnacFactorul popular-regional în cercetările etimologice structuraleLRM, XVI (11-12), 582006pdf
0George RusnacFalse motivări antroponimiceLRM, XVI (7-9), 1202006pdf
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuCuvântul nămaie și familia luiLRM, XVI (11-12), 762006pdf
1Maria MicleInventarul termenilor militari din Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HațegAUT, XLIV, 1612006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0G. MihăilăLocul lui H. Tiktin în lingvistica româneascăDR, s.n., IX-X, 172004-2005pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
2Cristian MoroianuUn aspect al calcului lingvistic în limba românăAspecte, II2003pdf
html
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html
0Ioana Vintilă-RădulescuUnele inovații ale limbii române contemporane și ediția a II-a a DOOM-uluiAspecte, II2003pdf
html
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
1Ion NuțăAspecte ale metaforei în terminologia viticolă româneascăALIL, XXIX, 2171983-1984pdf
html
1Ion NuțăDenumiri pentru noţiunea “vin rău” în limba românăALIL, XXVI, 1411977-1978pdf
html
1Maria BojanNumiri populare românești pentru Calea LacteeCL, XV (1), 63-711970pdf
3Emese KisCu privire la terminaţia -ă a substantivelor romîneşti de origine maghiarăStudia UBB, III, 1451958
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].