Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ginere şi noră – profil lexicografic

Autor:
Publicația: Limba română, LXIV (1), p. 35
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’article représente une tentative de reconstituer et de compléter le profil lexicographique des mots roum. ginere „gendre” et noră „bru” sur troix niveaux: définition, première attestation et étymon. À l’aide de la comparaison, on confronte les données du dictionnaire trésor de la langue roumaine, repère de l’analyse, avec les informations de cinq autres ouvrages lexicographiques représentatifs pour leur caractère explicatif et historique, mais aussi d’autres sources. Le résultat de cette démarche réside dans des considérations montrant le degré de complexité qui caractérise le traitement lexicographique de ces deux lexèmes.
Cuvinte-cheie:
  • ginere, noră, definiţie, atestare, etimon
  • ginere „gendre”, noră „bru”, définition, attestation, étymon
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Jana Balacciu-MateiLe roumain mire est-il le descendant du latin miles?RRL, XXXV (4-6), 2711990
1Victoria PopoviciRomanische Verwandtschaftsnamen. Die Subsysteme der Sozialen VerwandtschaftRRL, XXXV (3), 1671990
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: